İsrafa karşı kooperatfiler

EYLÜL-EKİM 2020 / KAPAK KONUSU
Dünyada her 7 kişiden 1’i açlıktan ölmekte, 2’si ise yeterli gıdaya ulaşamamaktadır. Uzay çağına geldiğimizi iddia ettiğimiz 2000’li yıllarda bu durum...

Dr. M. Erhan EKMEN 

Gıda kayıp ve israfının azaltılması sürecinin ekonomi boyutu

EYLÜL-EKİM 2020 / KAPAK KONUSU
Tarımsal üretim ve gıda sektöründe üretim öncesi, üretim süreci ve sonrasında, işleme, taşıma, dağıtım ve tüketimde, yani üretici ve tüketici düzeyind...

Küresel gıda güvenliği için harekete geçme zamanı

EYLÜL-EKİM 2020 / KAPAK KONUSU
Gıda kaybı ve israfı küresel sorunların başında geliyor. Peki ama gıda kaybı ve israfını azaltmak neden bu kadar önemli? Tarım ve Orman Bakanlığı ile ...

Müge ÇEVİK 

Gıda Bankacılığı: Ekonomiye katkı, toplumsal dayanışmaya destek

EYLÜL-EKİM 2020 / KAPAK KONUSU
“Gıdanı Koru” kampanyası, kamu ve özel sektörde tüm yönleriyle ele alınan bir proje. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında da “İsrafın önlenmesi...

Hülya OMRAK 

Dilara Koçak: “Gelecek gelenekte”

EYLÜL-EKİM 2020 / KAPAK KONUSU
Son yıllarda gıda israfı, açlıkla mücadele, küresel gıda krizi gibi konular gündemimizden adeta hiç düşmüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO’nun ort...

Müge ÇEVİK 

“Gıdanı Koru Kampanyasını halkımız yürütecek”

EYLÜL-EKİM 2020 / KAPAK KONUSU
Gıda arz güvenliğinin önemi Covid-19’la birlikte bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı için sadece gıda değil, alanı ile ilgili tü...

Canan YALÇIN SEVER 

Dijital Pazarda örgütlerin önemi

TEMMUZ-AĞUSTOS 2020 / KAPAK KONUSU
Teknolojik gelişmelere bağlı olarak her gün birçok yenilik hayatımıza girmektedir. Son salgın hastalık sırasında, iyice belirgin hale gelen bu durum z...

Dr. M. Erhan EKMEN 

DİTAP ile üretici aracısız tüketiciye ulaşabilecek

TEMMUZ-AĞUSTOS 2020 / KAPAK KONUSU
Tarım ve hayvancılık ürünlerinin doğrudan dijital ortamda satışını amaçlayan Dijital Tarımsal Pazarlama, aracısız ürün satışı sağlaması sebebiyle üret...

Hülya OMRAK 

Tarımda dijitalleşmenin önemli adımı DİTAP

TEMMUZ-AĞUSTOS 2020 / KAPAK KONUSU
Sözleşmeli üretim modeli ile üretim planlamasının yapılması, arz ve talep dengesinin sağlanması, denetimler ile de ürün güvenliği ve güvenilirliğinin...

Murat ÖZKAN 

Dijitalleşmeyle planlı bir üretim ve ticaret gerçekleşecek

TEMMUZ-AĞUSTOS 2020 / KAPAK KONUSU
Tarımda sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması ve üreticinin teknoloji ile buluşturulmasını hedefleyen DİTAP Projesi’nin koordinasyon çalışmalarını St...

Ayşegül ULUCAN ŞAHİN 

DİTAP, tarımdaki geleceğimiz

TEMMUZ-AĞUSTOS 2020 / KAPAK KONUSU
Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımda dijitalleşme adına büyük bir adım atarak, Dijital Tarım Pazarı’nı (DİTAP) hayata geçirdi. Tarım sektöründeki ticaret...

Müge ÇEVİK 

Protein ve sağlıklı yağ deposu balığa sofranızda yer açın

MAYIS-HAZİRAN 2020 / KAPAK KONUSU
Ülkemiz tam anlamıyla bir balık cenneti. Tüketimde bazı ülkelerin gerisinde olsak da çeşit çeşit balığa sofralarımızda yer verebiliyoruz. Balık tüketm...

Müge ÇEVİK 

Dünyada ve ülkemizde su ürünleri üreticilerinin örgütlenmesi

MAYIS-HAZİRAN 2020 / KAPAK KONUSU
Günümüzde su ürünleri stoklarının sınırına gelindiğinden su ürünleri üretiminde avcılığın yerini kültür balıkçılığı almaya başlamıştır. Bu dönüşümde ü...

Dr. M. Erhan EKMEN 

"AR-GE konusunda sektöre yön veren bir kurumuz"

MAYIS-HAZİRAN 2020 / KAPAK KONUSU
Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olması su ürünleri sektöründe önemli avantajlar sağlıyor. Ancak ülkemiz sadece avcılıkta değil yetiştiricilikt...

Murat ÖZKAN 

Su ürünlerinde 2023 hedefi 2019'da yakalandı

MAYIS-HAZİRAN 2020 / KAPAK KONUSU
Türkiye su ürünleri yetiştiriciliğinde çok önemli bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli en verimli şekilde kullanmaya çalışan çok sayıda üretici, Su Ü...

Hülya OMRAK 

Su ürünleri yetiştiriciliğinde 7 kat üretim artışı

MAYIS-HAZİRAN 2020 / KAPAK KONUSU
Su ürünleri yetiştiriciliği sektörü, ülkemizde her yıl artan üretim miktarı ile büyümeye devam ediyor. 2019 yılında hem avcılık hem de yetiştiricilikt...

Ayşegül ULUCAN ŞAHİN 

AB’de ve ülkemizde küçükbaş hayvancılıkta örgütlenme

MART-NİSAN 2020 / KAPAK KONUSU
Avrupa Birliği'nde koyun ve keçi eti pazarının işleyişini düzenleyen ve geliştiren kırsal kalkınma ile ilişkili özel politikalar bulunmaktadır. Bu kap...

Dr. M. Erhan EKMEN 

“Hedefimiz 5 yılda küçükbaş hayvan sayısını 80 milyona ulaştırmak”

MART-NİSAN 2020 / KAPAK KONUSU
Ülkemiz 50 milyon baş koyun keçi varlığı ile dünyada 7.Avrupa’da ise 1. sırada yer alıyor. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği ...

Murat ÖZKAN 

İbrahim BAĞCI 

Kuzu eti yüksek kalite protein kaynağı

MART-NİSAN 2020 / KAPAK KONUSU
“Küçükbaş Hayvancılığı Güçlendirme Eylem Planı” ile küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik sürdürülen destekler artarak devam ediyor. Küçükba...

Ayşegül ULUCAN ŞAHİN 

Küçükbaşta damızlık ihtiyacının tamamını yurt içinden karşılıyoruz

MART-NİSAN 2020 / KAPAK KONUSU
Tarım Orman Şûrası’nda, küçükbaş hayvancılıkta ıslah çalışmalarının artırılması, kırmızı et tüketiminde de küçükbaş hayvan eti tüketimin özendirilmesi...

Müge ÇEVİK 

İbrahim BAĞCI 

Küçükbaş hayvan varlığında Avrupa birincisiyiz

MART-NİSAN 2020 / KAPAK KONUSU
Coğrafi yapısı ve geniş meralara sahip olmasıyla Türkiye, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için oldukça elverişli bir ülke. Küçükbaş hayvan varlığında ...

Hülya OMRAK 

İbrahim BAĞCI 

Pazarlamanın anahtarı kooperatifler

OCAK-ŞUBAT 2020 / KAPAK KONUSU
Üreticiden tüketiciye ulaşıncaya kadar pazarda geçirilen her bir aşama ürünün değerini, dolayısıyla fiyatını artırmaktadır. Değer zinciri adı verilen...

Dr. M. Erhan EKMEN 

“Rekabet için sürdürülebilir ve izlenebilir olmalısınız”

OCAK-ŞUBAT 2020 / KAPAK KONUSU
Dünya ile rekabet edebilmede tarımsal pazarlama önemli bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Tarım sektöründe faaliyet gösteren büyük firmalar pazarlam...

Murat ÖZKAN 

Ürünü bir defa satmak pazarlama değildir

OCAK-ŞUBAT 2020 / KAPAK KONUSU
Tarımsal üretimde dünyanın önde gelen ülkelerinden olan Türkiye’de, tarımsal pazarlama bütün aşamalarıyla büyük bir önem taşıyor. Tarımsal pazarlamayı...

Ayşegül ULUCAN ŞAHİN 

Tarımda markalaşma, bir paradigma değişimi

OCAK-ŞUBAT 2020 / KAPAK KONUSU
Markalaşma temelde kültürel bir kod dizgesinin/dizgelerinin yönetimidir. Kültürel kodlar kişinin (bireyin değil) tüm yapıp etmelerini yaşadığı toplumd...

Kemal ÇİFÇİ 

Hedef e-ticaretle aracısız satış

OCAK-ŞUBAT 2020 / KAPAK KONUSU
Gelişen teknoloji ile birlikte yeni bir pazarlama modeli olarak ortaya çıkan elektronik ticaret, son yıllarda yüksek bir ivme yakalamış durumda. Tarım...

Hülya OMRAK 

İbrahim BAĞCI 

“Tarımsal ürünlere katma değer sağlamalıyız”

OCAK-ŞUBAT 2020 / KAPAK KONUSU
Bir tarımsal ürünün üreticiden tüketiciye ulaştırılmasına kadar olan aşamaların tümünü içine alan bir sistem olarak adlandırılabilecek tarımsal pazarl...

Canan YALÇIN SEVER 

"Marka ve tanıtım ajansı kuracağız"

OCAK-ŞUBAT 2020 / KAPAK KONUSU
Hemen her alanda olduğu gibi tarım ürünlerimizin yurt içi ve yurt dışında hak ettiği değeri görmesi, tanınırlığının artması ve talebin yükselmesi için...

Müge ÇEVİK 

Arazi varlığının el değiştirmesi kırsalı dönüştürüyor

KASIM-ARALIK 2019 / KAPAK KONUSU
Yaşam kaynaklarımızdan biri olan toprak, binlerce yıldır tarım ürünleriyle insanlığa eşsiz bir hizmet sunuyor. Toprağın metalaşması toplumların sosyoe...

Toprak koruma kanunu ile toprak kayıpları azaldı

KASIM-ARALIK 2019 / KAPAK KONUSU
Yaklaşık 24 milyon hektar tarım arazisi bulunan ülkemizde tarım alanlarının kaybedilmesinin önüne geçmek için ciddi yasal düzenlemeler bulunuyor. Topr...

Hülya OMRAK 

Mehmet OĞUZ 

2023 yılına kadar atıl arazileri üretime kazandıracağız

KASIM-ARALIK 2019 / KAPAK KONUSU
Yıldan yıla artan nüfusun beslenme gereksinimi ve refah seviyesinin yükselmesine bağlı olarak tüketim alışkanlıklarının değişmesi, gıda ihtiyacını do...

Murat ÖZKAN 

Mehmet OĞUZ 

Çiftçilik yapmak isteyenlere arazi devletten

KASIM-ARALIK 2019 / KAPAK KONUSU
Ülkemizde 3 milyon hektar tarım arazisi atıl durumda ve bu nedenle her yıl yaklaşık 13 milyar TL kayıp söz konusu. Miras nedeniyle çok parçalı hale ge...

Müge ÇEVİK 

İbrahim BAĞCI 

Bağcılıkta üretici örgütlenmesi

EYLÜL-EKİM 2019 / KAPAK KONUSU
Bağcılıkta oldukça eski ve köklü bir kültüre sahip olan Anadolu, bağcılığın dünyaya yayıldığı merkezlerden biri olarak bilinmektedir. Üzüm, iklim yönü...

Dr. M. Erhan EKMEN 

Vitamin, mineral ve antioksidan kaynağı üzüm

EYLÜL-EKİM 2019 / KAPAK KONUSU
Bağcılık ürünleri içerisinde yaş ve kuru üzüm ile pekmezin besin değerleri yetişkin ve çocuk beslenmesinde önemli bir yer tutuyor. Hacettepe Üniversit...

Ayşegül ULUCAN ŞAHİN 

Bağ ürünlerini satın alırken nelere dikkat etmelisiniz?

EYLÜL-EKİM 2019 / KAPAK KONUSU
Bağcılıktan elde edilen ürünler ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Kuru üzüm üretiminde dünya liderliğini elinde bulunduran Türkiye, aynı z...

Ayşegül ULUCAN ŞAHİN 

Türkiye çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde dünya lideri

EYLÜL-EKİM 2019 / KAPAK KONUSU
Üzüm üretiminde kendine yeten bir ülke konumunda olan Türkiye, kuru üzüm ihracatında ise dünya lideri. Ülkemizde oldukça yoğun olarak yapılan üzüm üre...

Hülya OMRAK 

Modern bağlarla üretimde artış sağlandı

EYLÜL-EKİM 2019 / KAPAK KONUSU
Dünyanın en eski ve köklü bağcılık kültürüne sahip olan Anadolu toprakları, uygun iklim ve toprak koşulları ile birçok üründe olduğu gibi asmanın da g...

Müge ÇEVİK 

Bin 435 adet yerli üzüm çeşidi milli koleksiyon bağı’nda

EYLÜL-EKİM 2019 / KAPAK KONUSU
Bağcılık Anadolu toprakları için yalnızca ekonomik bir uğraş değil, aynı zamanda sosyolojik ve kültürel devamlılığı sağlayan bir faaliyet. Bağcılıkta ...

Murat ÖZKAN 

Dünyada ve ülkemizde hububat örgütlenmesi

TEMMUZ-AĞUSTOS 2019 / KAPAK KONUSU
Hububat ürünleri kitlesel beslenmede ana besin kaynağı olmasının yanı sıra hayvancılıkta da yemin temel ham maddesini oluşturuyor. Beslenmedeki bu vaz...

Dr. M. Erhan EKMEN 

"Hububatın önemi stratejik ürün olmasında"

TEMMUZ-AĞUSTOS 2019 / KAPAK KONUSU
Buğday, arpa, mısır, çeltik, yulaf, tritikale, çavdar… Ülkemiz tarımının temelini oluşturan hububat ürünleri, tarım arazilerinin yüzde 75’ini kapsay...

Ayşegül ULUCAN ŞAHİN 

Sofranızda tahıl ürünlerine mutlaka yer verin

TEMMUZ-AĞUSTOS 2019 / KAPAK KONUSU
Kimi zaman suçlansa kimi zaman aklansa da buğday, arpa, yulaf, pirinç gibi tahıl ürünleri beslenme kültürümüzün temelini oluşturmaya devam ediyor. Tah...

Müge ÇEVİK 

Mehmet OĞUZ 

Buğday üretiminin geçen yılla aynı seviyede kalacağı öngörülüyor

TEMMUZ-AĞUSTOS 2019 / KAPAK KONUSU
Tarım sektörünün önde gelen ürünlerinden olan hububat, insanların ekmeği, hayvanların yem kaynağı olarak vazgeçemeyeceğimiz temel bir besin maddesi....

Murat ÖZKAN 

2018’de yaklaşık 35 milyon ton hububat ürettik

TEMMUZ-AĞUSTOS 2019 / KAPAK KONUSU
Anadolu coğrafyası, yüzyıllardır hububat üretiminin adeta merkezi konumunda. “Tahıl Ambarı” olarak da anılan Türkiye, hububat ve mamul madde ihracatın...

Hülya OMRAK 

Dünyada ve ülkemizde sulama örgütleri

MAYIS-HAZİRAN 2019 / KAPAK KONUSU
Bütün canlıların hayatlarını devam ettirebilmek için mutlak ihtiyaç duydukları su, doğal olarak tarım için vazgeçilmez ilk unsurdur. Büyük su potansiy...

Dr. M. Erhan EKMEN 

Suyun adil ve tasarruflu dağıtılması önceliğimiz

MAYIS-HAZİRAN 2019 / KAPAK KONUSU
Sulama, tarımsal faaliyetlerin ilk ve en önemli şartı. Bir tarım ülkesi olan Türkiye’de üreticilerin tarımsal sulama alanında desteklenmeleri verimli ...

Hülya OMRAK 

Fatih COŞKUN 

Beş havza için su yönetim planı hazırlandı

MAYIS-HAZİRAN 2019 / KAPAK KONUSU
Su kaynaklarının kullanıcılar arasında adil ve dengeli bir şekilde paylaştırılması her geçen gün daha da önem kazanıyor. Sürdürülebilir bir koruma-kul...

Murat ÖZKAN 

İbrahim BAĞCI 

Verimli su kullanımı için modern basınçlı sulama yöntemleri şart

MAYIS-HAZİRAN 2019 / KAPAK KONUSU
Tüm dünyada gıda ihtiyacı arttıkça, tarımsal sulama ihtiyacı da aynı oranda artmaya devam ediyor. Su kaynaklarının verimi kullanılması için yeni ve mo...

Müge ÇEVİK 

Hedefimiz sulanabilir tarım alanlarının tamamını suyla buluşturmak

MAYIS-HAZİRAN 2019 / KAPAK KONUSU
Su, insan hayatının olmazsa olmazı. İçilebilir suyun yanı sıra, tarımda kullanılan suyun önemi de bir o kadar fazla. Nitekim, ülkemizdeki su kaynaklar...

Ayşegül ULUCAN ŞAHİN 

Dünyada ve ülkemizde mantar üretici örgütleri

MART-NİSAN 2019 / KAPAK KONUSU
Mantar üreticileri ağırlıklı olarak 1163 sayılı Kanun’a istinaden kurulan kooperatifler altında faaliyet göstermekte. Bursa, Samsun, Konya, Kayseri, ...

Dr. M. Erhan EKMEN 

Türkiye’nin mantar başkenti: Korkuteli

MART-NİSAN 2019 / KAPAK KONUSU
Kültür mantarı tüketimi günümüzde ormanlarda doğal olarak yetişen mantarın yerini almış durumda. Dünya üzerinde üretimi çok da geçmişe dayanmayan kült...

Ayşegül ULUCAN ŞAHİN 

Dünya pazarlarında değerli olan mantarlar ülkemizde de yetişiyor

MART-NİSAN 2019 / KAPAK KONUSU
İsviçre Sağlık Bakanlığı yabancı mantar uzmanlığı sertifikasını dünyada veren tek yer. Ülkemizde de bu sertifikaya sahip olan tek kişi Jilber Barutçiy...

Hülya OMRAK 

“Mantarcılık sektörü son 10 yılda daha da gelişti”

MART-NİSAN 2019 / KAPAK KONUSU
Bitkisel üretimde sebze grubunda değerlendirilen yenilebilir mantarlar, çok eski zamandan beri bilinen bir besin maddesi olmasına rağmen, kültür bitki...

Müge ÇEVİK 

İbrahim BAĞCI 

Bitkisel protein zengini mantar etin yerine geçmez

MART-NİSAN 2019 / KAPAK KONUSU
Mantar; düşük kalorisi, vitamin ve mineral içeriğiyle sağlıklı beslenmek isteyenlerin tercihi. Ankara Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğreti...

Hülya OMRAK 

İbrahim BAĞCI 

Orman köylüsü ormanlardan 250 milyon lira gelir elde etti.

OCAK-ŞUBAT 2019 / KAPAK KONUSU
Orman Genel Müdürlüğü Envanter ve Planlama Şube Müdürü Galip Çağatay Tufanoğlu ile odun dışı orman ürünleri,orman köylüsünün bu ürünlerden nasıl fayda...

Ayşegül ULUCAN ŞAHİN 

İbrahim BAĞCI 

Orman köylüsüne verilen kredilerin yüzde 98’i faizsiz

OCAK-ŞUBAT 2019 / KAPAK KONUSU
Orman köylüleri, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı tarafından sağlanan sosyal ve ekonomik projelerle destekleniyo...

Hülya OMRAK 

Fatih COŞKUN 

Ormanlar yeryüzünün en önemli karbon yutaklarıdır

OCAK-ŞUBAT 2019 / KAPAK KONUSU
Dünyanın akciğerleri olan ormanlar, biyolojik yaşamın devamını sağlamada kilit taşı. Günden güne orman alanlarının azalması küresel emisyon artışını d...

Canan YALÇIN SEVER 

Dünyanın defne İhtiyacı Anadolu’dan karşılanıyor

OCAK-ŞUBAT 2019 / KAPAK KONUSU
Orman ürünleri, ormanlardan elde edilen odun ve odun dışında kalan diğer ürünler olarak tanımlanıyor. Ormanlar; zengin biyolojik çeşitliliği ve ekosis...

Ayşegül ULUCAN ŞAHİN 

İbrahim BAĞCI 

"Orman yangınlarına müdahale hızında lider ülkeyiz"

OCAK-ŞUBAT 2019 / KAPAK KONUSU
Dünyada orman varlığını artırma konusunda ön sıralarda yer alan Türkiye, orman yangınları ile mücadele noktasında da örnek çalışmalara imza atıyor. Or...

Müge ÇEVİK 

İbrahim BAĞCI 

Dünyada ve ülkemizde çay üretici örgütleri

KASIM-ARALIK 2018 / KAPAK KONUSU
FAO verilerine göre dünya çay üretiminde yüzde 40’lık pay ile Çin en üst sırada yer almaktadır. Çin’i sırasıyla Hindistan, Sri Lanka ve Endonezya taki...

Dr. M. Erhan EKMEN 

Hem köyüne hem işine aşık bir üretici Ayşe Aytemiz

KASIM-ARALIK 2018 / KAPAK KONUSU
Bir yandan çay toplarken bir yandan da bizimle sohbet ediyor Ayşe Aytemiz. “Çay içmeyi çok seviyoruz ama o çayın demliğe girene kadar ne zorlu aşamala...

Neslihan Duman 

Fatma Karabulut 

Dünyanın en doğal çayını üretiyoruz

KASIM-ARALIK 2018 / KAPAK KONUSU
Dünyanın önemli çay üreticilerinden olan Türkiye bu özelliğiyle uluslararası alanda beşinci sırada yer alıyor. Her geçen yıl çay ekim alanları artarke...

Hülya OMRAK 

Çay budama masrafları bakanlıkça karşılanıyor

KASIM-ARALIK 2018 / KAPAK KONUSU
Çay üretimiyle ilgili politikaları belirleyen Tarım ve Orman Bakanlığı, diğer ürünlerde olduğu gibi çayda da üreticiyi birçok kalem altında destekliyo...

Ercan AKSOY 

İbrahim BAĞCI 

Çaykur çay işleme teknolojisinde dünya ülkeleriyle yarışıyor

KASIM-ARALIK 2018 / KAPAK KONUSU
Türkiye´de çay tarımının başlangıcı 1917 yılına kadar uzanıyor. Çay tarımı ile ilgili sanayi faaliyetleri 1938-1948 yılları arasında Devlet Ziraat İşl...

Ercan AKSOY 

Yaklaşık 8 dakika demlenmiş ve açık çay tüketin

KASIM-ARALIK 2018 / KAPAK KONUSU
Türk toplumunun vazgeçilmez içeceğidir çay… Bize eşlik etmeye kahvaltı sofralarında başlayan çay, kimi zaman güzel bir sohbete eşlik eder kimi zaman i...

Müge ÇEVİK 

Üretiminde ilaç kullanılmayan tek çay Türk çayı

KASIM-ARALIK 2018 / KAPAK KONUSU
Çay konusunu tüm yönleriyle araştırdığımız dergimizin bu sayısında çayla ilgili birçok sorunun cevabını bulacaksınız. Bu haberimizde ise çaya ilişkin ...

Müge ÇEVİK 

İbrahim BAĞCI 

Dünyada ve ülkemizde bal üretici örgütlenmesi

EYLÜL-EKİM 2018 / KAPAK KONUSU
Yeryüzünde yaşamın devam etmesinde kilit rolü olan arıların insanlara en tatlı hediyesi olan bal, şifa kaynağı bir gıda....

Dr. M. Erhan EKMEN 

Ormanlardan bal damlıyor

EYLÜL-EKİM 2018 / KAPAK KONUSU
Ormanların ve ormancılığın en önemli çıktılarından biri olan arıcılığın geliştirilmesi, bal üretim miktarının ve kovan başına düşen bal veriminin art...

Canan YALÇIN SEVER 

Bala dışarıdan herhangi bir madde ilave edilmesi yasak

EYLÜL-EKİM 2018 / KAPAK KONUSU
Balın üretimi ve satışı konusundaki standartlar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği ile belirleniyor. Biz de b...

Canan YALÇIN SEVER 

Arılar bitkisel üretimde verimi artırıyor

EYLÜL-EKİM 2018 / KAPAK KONUSU
Arıcılık ve bal üretiminde önemli bir konumda olan ülkemizde konuya yönelik araştırmalara da büyük önem veriliyor. Ordu’daki Arıcılık Araştırma Enstit...

Müge ÇEVİK 

Doğal bitki varlığımız bal kalitemizi artırıyor

EYLÜL-EKİM 2018 / KAPAK KONUSU
Altmış binin üzerinde kayıtlı üreticisiyle, hemen her bölgesinden elde edilen birbirinden çeşitli ürünleriyle Türkiye, tam bir bal cenneti. Çoğunluğu ...

Hülya OMRAK 

İbrahim BAĞCI 

Bal bağışıklık sistemini güçlendiriyor

EYLÜL-EKİM 2018 / KAPAK KONUSU
Bal yüzyıllardır kullanılan ve aynı zamanda sağlık açısından faydaları olan bir besin. Ülke olarak tüketiminde dünya ortalamasının altında kalsak da b...

Canan YALÇIN SEVER 

İbrahim BAĞCI 

Bal üretiminde dünya ikincisiyiz

EYLÜL-EKİM 2018 / KAPAK KONUSU
Bitki ve arı ırkı çeşitliliği bakımından son derece zengin olan ve bu özelliğiyle diğer ülkelerden daha avantajlı konumda bulunan ülkemiz, kovan sayıs...

Müge ÇEVİK 

İbrahim BAĞCI