MART-NİSAN 2023 / KAPAK KONUSU

Deprem bölgesinde balıkçılığa yönelik tedbirler


Müge ÇEVİK    

01.06.2023 


Ülkemizde yaşanan depremlerin ardından Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, depremzede balıkçı ve su ürünleri üreticilerine yönelik hem maddi hem de idari bir dizi kolaylaştırıcı tedbir aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının tüm birimleri ile birlikte Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü de deprem afeti yaşanan illere yönelik bir dizi tedbir aldı. Buna göre balıkçı barınaklarını kiralayan kooperatiflerin ve iç sularda su ürünleri istihsal hakkını veya su ürünleri yetiştiriciliği amaçlı su ve su alanı kiralayanlara, 2023 yılı taksitlerini 2024 yılında faizsiz olarak ödeme hakkı getirildi. 
 
Su ürünleri üretiminde kullanılan kaynağın, deprem nedeniyle üretim yapılamayacak hâle geldiğinin tespiti durumunda, komisyon kurulmaksızın üretim yapılamayan süreler içerisinde belirlenen kira bedelinin alınmamasına karar verildi. 
 
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği'ne istinaden yapılan müracaat, ön izin,  proje onay, yetiştiricilik belgesi onayı, vize işlemleri iptali, su kirası gibi konularda mücbir sebep sonuna kadar herhangi bir iptal gerçekleştirilmeyecek. Aynı şekilde proje onayı yetiştiricilik belgeleri işlemleri ve vize onay işlemleri de süre sonuna kadar uzatılacak.
 
Geçerlilik süresi sona eren ticari amaçlı su ürünleri avcılık faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişiler ile ticari amaçlı su ürünleri avcılık ya da yetiştiricilik faaliyetinde kullanılacak balıkçı gemileri için ruhsat tezkerelerinin vize veya yenileme işlemleri OHAL ilan edilen sürenin sonuna kadar ertelendi. Ayrıca vatandaşların kaybolan, yıpranan gemi ve gerçek kişi ruhsat tezkereleri herhangi bir beyana gerek kalmaksızın ilgilerinin imzalı beyanına istinaden il müdürlükleri tarafından yenilenecek.
 
Ayrıca Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi kapsamında 10 Mart olan son başvuru süresi tüm illerde 12 Mayıs 2023’e uzatıldı. 2022 yılı Su Ürünleri Yetiştiricilik Destekleri de öne çekilerek ödemeler gerçekleştirildi.

balıkçılık ve su ürünleri ödeme deprem destek