MART-NİSAN 2023 / KAPAK KONUSU

Depremzede yetiştiriciye 1 milyar 365 milyon TL’lik yem desteği


Hülya OMRAK    

01.06.2023 


Hayvancılık Genel Müdürlüğü depremden zarar gören yetiştiricinin yanında olmaya devam ediyor. Birçok destekleme ödemesi erkene çekilirken, sadece depremden etkilenenlere yönelik tek seferlik desteklemeler de yapılıyor. Deprem bölgesinde hayvancılık alanında yapılan destekleri Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik ile konuştuk.

Hayvancılık Genel Müdürlüğü olarak deprem bölgesinde yaptığınız başlıca çalışmalar neler oldu?
 
Üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için OHAL bölgesinde depremden zarar gören 11 ilin hayvansal üretim desteklemeleri erkene alındı. Bu kapsamda Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği, Çiğ Süt Desteği, Buzağı Desteği, Arıcılık ve Bal Desteği, Islah Amaçlı Küçükbaş Hayvan Yetiştirici Birlikleri (Anaç Koyun-Keçi) Desteği, Büyükbaş Hayvan Besi Desteği ve Hastalıktan Ari İşletme Desteği ödemeleri erkene alınarak 113 bin 746 yetiştiriciye 473 milyon 812 bin TL destek tutarı 24 Şubat 2023’te ödendi. 
 
Ayrıca Sürü Yöneticisi İstihdamı Desteği, Düve Alım Desteği için de Tebliğ (2022-36) hükümleri kapsamında hak eden başvuru sahiplerine belirtilen tarihlerde gerekli işlemler yapıldıktan sonra destekleme ödemelerinin verilmesi planlanıyor.

Haber Görseli

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerimizin yem ihtiyacının karşılanmasına yönelik 7 ilimizde depremden zarar gören yetiştiricilere 15 bin 933 ton yem dağıtımı yapıldı.
 
6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla 11 ildeki yetiştiriciye büyükbaş için hayvan başına 500 TL, küçükbaş için hayvan başına 50 TL olmak üzere toplamda 1 milyar 365 milyon TL yem desteği bir defaya mahsus olmak üzere ödendi.
 
Şu anda deprem bölgesinde devam eden faaliyetleriniz neler?
 
Depremden etkilenen ve afet bölgesi ilan edilen illerimizde yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu elde edilen veriler ışığında üreticilerimizin korunmasına  yönelik  çalışmalara  devam edilecek.

Haber Görseli

DEPREMDE TELEF OLAN HAYVANLAR AYNÎ OLARAK KARŞILANACAK
Önümüzdeki süreçte deprem bölgesine yönelik yapmayı planladığınız faaliyetler var mı? 
 
Önümüzdeki dönemde depremden etkilenen 11 ilimizde, hayvancılık yapan çiftçilerimizin zararı ayni olarak karşılanacak. Bu kapsamda büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerimizin telef olan hayvanlarının adedi kadar büyükbaş ve küçükbaş hayvanın, kanatlı hayvan yetiştiricilerimizin telef olan kanatlı hayvanlarının adedi kadar kanatlı hayvanın, arıcılarımızın zarar gören kovanlarının adedi kadar da arılı kovanların Bakanlığımızca bedelsiz olarak tedarik edilmesine dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı.
 
Telef olan yaklaşık 10 bin büyükbaş, 70 bin küçükbaş, 743 bin kanatlı hayvan ve 7 bin arılı kovan aynî olarak karşılanacak.

Haber Görseli

DEPREM BÖLGESİNE POZİTİF AYRIMCILIK
 
Ayrıca 11 ildeki 10 bin arıcımızın 1 milyon 338 bin kovanı için 5 bin 352 ton besleme amaçlı şeker ihtiyacı da ivedilikle karşılanacak. 
 
Genel Müdürlüğümüz tarafından uygulanan Çiğ Süt Desteğinin 2022 yılı Ekim-Kasım-Aralık dönemi için erken ödeme yapılması sağlandı. İlgili döneme ait veri girişleri devam ettiğinden nisan ayında 70 il ödemesi ile birlikte 11 il için ilave ödeme yapılacak.
 
Bölgeden gelebilecek olan yöresel projelerde pozitif ayrımcılık yapılarak hayvancılık faaliyetlerinde en kısa sürede normalleşme sağlanması yönünde gerekli bütçe desteği imkânlar ölçüsünde verilecek.

depremzede yetiştirici büyükbaş ve küçükbaşüreticisi deprem hayvancılık desteklemeleri