Türk cilt sanatı

EYLÜL-EKİM 2021 / EL SANATLARI
Orta Asya’dan Batı Asya’ya, Anadolu’dan Kuzey Afrika’ya kadar uzanan ve Avrupa’ya da etki eden Türk cildi, oldukça köklü bir geçmişe sahiptir. Arapça ...

Hilal DOĞAN 

Gölge ve perspektiften arınmış sanat: Minyatür

TEMMUZ-AĞUSTOS 2021 / EL SANATLARI
Minyatür, çok ince işlenmiş, küçük boyutlu resim sanatı manasına gelir. Fransızca kökenli minyatür sözcüğü, Latince, "kırmızı ile boyamak" anlamına ge...

Hilal DOĞAN 

Suya nakşedilen sanat

MAYIS-HAZİRAN 2021 / EL SANATLARI
İlk olarak Türkistan’da ortaya çıkan, Çağatay Türkçesi’ndeki "ebre" sözcüğünden yayılan ve Farsça’da bulut manasına gelen, kadim sanatkârları tarafınd...

Hilal DOĞAN 

Bir Anadolu çalgısı bağlamanın yapım öyküsü

MART-NİSAN 2021 / EL SANATLARI
Göktürklerden günümüze kadar gelen milli çalgı “kopuz”un Anadolu’da yeniden doğmuş hali diyebileceğimiz bağlama, genel adıyla saz: kiraz ağacının kabu...

Hilal DOĞAN 

Tarihe tanıklık eden kadim zanaat: Dericilik

OCAK-ŞUBAT 2021 / EL SANATLARI
Kâğıdın icadına kadar uzunca bir süre yazı malzemesi olarak kullanılan deri, insanlık tarihinde tekstilden de önceye dayanır....

Hilal DOĞAN 

Bir Anadolu yaşam geleneği:Bakırcılık

KASIM-ARALIK 2020 / EL SANATLARI
Doğada saf olarak bulunabilen nadir metallerden ve maden mühendisliğinin konu alanlarından biri olan bakır, iletkenliği çok iyi, kolay işlenebilir ve ...

Hilal DOĞAN 

Keten bezine işlenen geleneğimiz, kanaviçe

EYLÜL-EKİM 2020 / EL SANATLARI
Yünün eğrilmesiyle başlar ipliğin hikayesi. Sonra ketenin, pamuğun, ipeğin ipliğe dönüşmesiyle devam eder. Kumaş olur, üzerimize giysi olur, hanemize ...

Hilal DOĞAN 

Ağacın hayatlarımıza kattığı medeniyet ahşap

TEMMUZ-AĞUSTOS 2020 / EL SANATLARI
Arapça kökenli olan "ahşap" sözcüğü, kayıtlara geçmiş ilk yazılı kaynaklarımızdan, Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde(1680) "her türlü bitki, otlar"; Ahm...

Hilal DOĞAN 

Annelerimizin sandığında başlayan hikâye, iğne oyası

MAYIS-HAZİRAN 2020 / EL SANATLARI
Oya; iğne, mekik, firkete ve tığ gibi araçlarla başta ipek olmak üzere, pamuk ve sentetik iplikler ve pul, boncuk gibi malzemelerle örgü tekniği kulla...

Hilal DOĞAN 

Nefesle hayat bulan sanat, cam üfleme

MART-NİSAN 2020 / EL SANATLARI
ok eski tarihlerden beri medeniyetlere hizmet eden cam: kum maddesinin içinde bulunan silisyum elementinden müteşekkil bir yapıdır. Camın ham maddesi ...

Hilal DOĞAN 

Mehmet OĞUZ 

Bir anadolu âdeti: yorgancılık

KASIM-ARALIK 2019 / EL SANATLARI
Yorgan gece uyurken ısınmak ve örtünmek için iki kumaşın arasına yün, pamuk gibi doğal malzemeler doldurularak dikilen, dikerken de kültürümüze has de...

Hilal DOĞAN 

Mehmet OĞUZ 

Kaybolmaya yüz tutmuş meslek: sepetçilik

EYLÜL-EKİM 2019 / EL SANATLARI
Özellikle ‘sepetçi söğüdü’ diye anılan ve ‘sorgun ağacı’ olarak da bilinen söğüt ağacının dallarıyla; fındık ve kestane ağaçlarının dalları ve saz, ka...

Hilal DOĞAN 

Ata mirası sanat: Kılıç ve bıçak yapımı

TEMMUZ-AĞUSTOS 2019 / EL SANATLARI
ürklerde kılıç ve bıçakçılık geleneği çok eskilere dayanır. Türkçe kökenli olan kılıç kelimesi, Türk dilinin bilinen en eski dönemlerinden itibaren ku...

Hilal DOĞAN 

Murat KARDAŞ 

Anadolu’nun mütevazı otu ‘geven’ den kültürümüzü yaşatan figürlere kitre bebek

MAYIS-HAZİRAN 2019 / EL SANATLARI
Kitre, Anadolu’da yetişen ‘geven’ otunun gövdesinden sızan ve havada katılaşan yapışkan özellik gösteren öz suyuna verilen addır. Kitre bebeğe ismini ...

Hilal DOĞAN 

İbrahim BAĞCI 

Işığın cam ile dansı vitray

MART-NİSAN 2019 / EL SANATLARI
Vitrayı var eden, ona anlamını veren şey camdır. Ham maddesi kum, kil ve toprak olan “cam” var olalı beri bahsedebiliriz bu sanattan. Oldukça eski bir...

Hilal DOĞAN 

İbrahim BAĞCI 

Türk kültürünün asil sanatı çinicilik

OCAK-ŞUBAT 2019 / EL SANATLARI
Orta Asya’dan Osmanlı’ya ve Osmanlı’dan da günümüze ulaşan; Bursa, İznik ve Kütahya şehirleriyle bizi dünyada temsil eden en önemli ve köklü sanatlar...

Hilal DOĞAN 

Baston sanatına ahlat ve devrek imzası

KASIM-ARALIK 2018 / EL SANATLARI
Antik çağlarda yaygın olarak kullanılmış olan bastonun, dinler tarihinde de simgesel bir önem taşıdığını görüyoruz. Baston ve asa, geçmişten günümüze ...

Hilal DOĞAN - Ayhan ALAZ 

Lüle taşı Eskişehir’in beyaz altını, diğer adıyla deniz köpüğü

EYLÜL-EKİM 2018 / EL SANATLARI
Ham maddesi sepiyolit kili olan ve maden literatüründe ‘sepiyolit’ olarak geçen, Eskişehir taşı da denilen ‘lüle taşı’, beyaz renkli, oldukça hafif ve...

Hilal DOĞAN - İlkay Mustafa GÜNEŞ 

Serkan Mehmet ÇOBANOĞLU - Murat HARMAN 

Madenin şahlanışı: GÜMÜŞ

TEMMUZ-AĞUSTOS 2018 / EL SANATLARI
Türk tarih ve medeniyetinin en önemli temsilcilerinden Bilge Kağan’ın gümüş ve altın eşyalardan oluşan hazinesi 2001 yılında yapılan kazılarda ortaya ...

Hilal DOĞAN 

İbrahim BAĞCI 

İnsanlık tarihi kadar eski bir sanat: Çömlekçilik

MAYIS-HAZİRAN 2018 / EL SANATLARI
İnsanlık tarihinin en eski sanatlarından biri olan çömlekçiliğin, ilk ne zaman keşfedildiği tam olarak bilinmemekle beraber, toplumun babası diye adla...

Hilal DOĞAN 

Türklerden dünyaya yayılan halı ve kilimler her motifte ayrı bir hikaye barındırıyor

MART-NİSAN 2018 / EL SANATLARI
Türklerin halıyla tanışmaları ve onu dünyaya tanıtmaları; yaşam biçimleriyle ve kendi değerleriyle olmuştur. Konar göçer bir yaşam tarzı süren ve bell...

Hilal DOĞAN 

Geleneksel el sanatlarından biri: Taş baskı

OCAK-ŞUBAT 2018 / EL SANATLARI
Bir bölgenin yerel kültürünü yansıtan geleneksel el sanatları, Anadolu’nun her köşesinde farklı şekillerde karşımıza çıkar. Geçmişten izler taşıyan bu...

Hilal DOĞAN