MAYIS-HAZİRAN 2023 / TARIM KITAPLIĞI

Tarım Kitaplığı


Hilal DOĞAN    

09.08.2023 


Çevre psikolojisi, Arı ve arıcılık, Yonca tarımı

Haber Görseli

ÇEVRE PSİKOLOJİSİ
 
Çevre kirliliği ve afetlerin dünyada artış göstermesi ormanların insan kaynaklı nedenlerle azalışına müteakip iklim değişiklikleri gibi temel problemlerin çevreyi ve o çevrede yaşayan toplumu, bireyleri etkilemesini konu alan bu kitapta; çevresel etkilerin (yeşil, doku, beton, mimari vs.) insan davranışlarına ve sağlığına etkisi açıklanarak çevreci, doğaya ve insan yaradılışına uygun olan yaşam şeklini mümkün kılmanın ve artırmanın yolları anlatılıyor. 
 
Çevrenin oluşturmuş olduğu etkinin, insanların yaşam kalitesini, verimliliğini ve tüm canlıları nasıl etkilediğini gözler önüne seren kitap, insan kaynaklı çevresel problemlerin üstesinden gelinebilecek çözüm yolları ile çevresel problemleri en aza indirmek için yapılması gerekenleri okuyucuya aktarması bakımından önem taşıyor. 360 sayfadan oluşan kitap Nobel Yayıncılıktan çıkmış.

Haber Görseli

ARI VE ARICILIK
 
Günümüzde arı ve arı ürünlerine olan talep ve üretim faaliyetlerindeki artışın aynı zamanda bilinçsiz üretime ve arıcılığın geleceğini tehdit eden problemlerin artışına da neden olması; yeni hastalıklar, hızla yaygınlaşan pestisit kullanımı, insan kaynaklı iklim değişiklikleri ve doğal ortamların giderek kirlenmesi, kitap editörünün ön sözde de belirttiği üzere bilinçlenme adına bu tür kitapların varlığını ve okunmasını zorunlu kılmaktadır. 
 
Konu uzmanı akademisyen bir ekip tarafından hazırlanan kitapta; arıcılık ve arı ürünleri bölümler halinde ayrı ayrı araştırmacıların aktardığı bilgiler halinde verilmiş. Sade bir üslupla yazılmış olan kitap 212 sayfa olup İksad Yayınevi tarafından yayınlanmış. 

Haber Görseli

YONCA TARIMI
 
Özellikle süt sığırları için yüksek protein ve enerji ihtiva eden önemli besin maddesi yonca;  et, süt, döl verimi gibi sayısız faydasının yanında ekildiği toprağın azot seviyesini de artırarak toprağı besler.  Latince adı ‘medicago sativa’ olan yonca baklagiller familyasındandır. Yem bitkilerinin kraliçesi olarak adlandırılan yoncanın, daha çok bilinmesi ve ekiminin yaygınlaşarak hayvan üreticilerinin bilinçlenmesi kuşkusuz yoncayı daha bilinir, hayvanları da daha sağlıklı kılacaktır.
 
Yonca tarımı adındaki bu çalışma; yoncanın özelliklerini, faydalarını, gerekliliğini, iklim ve toprak isteğini, fonksiyonlarını ve en önemlisi örtücü yeşil gübre olarak toprağa gübre fonksiyonu ile köklerinin toprak yüzeyine besin taşıyarak ekildiği toprağı zenginleştirmesini anlatıyor. 
 
Kitap 184 sayfadan oluşuyor ve Nobel Akademik Yayıncılıktan çıkmıştır. 

Çevre psikolojisi Arı ve arıcılık Yonca tarımı