MAYIS-HAZİRAN 2022 / GÜNDEM

Çiftçilik en ulvi meslek


Murat ÖZKAN    

13.06.2022 


Çiftçilik dünyanın en eski mesleklerinden biri, aynı zamanda yoğun emek gerektiren bir sektör olması dolayısıyla zor meslekler arasında yer alıyor. Gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de tarımsal istihdam yıllar itibariyle düşüş göstermekte. Bu düşüşün önlenmesi, genç, kadın ve tüm girişimcilere bu mesleği sevdirmek için neler yapılması gerektiği konusunda 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü vesilesiyle Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

Çiftçilik, dünyanın en eski mesleklerinden biri. Çiftçilikle ilgili neler söylersiniz?  
 
İnsanoğlu yaşayabilmesi için mutlak suretle gıda tüketmek zorundadır. Bunun için de tüketilecek gıdanın üretilmesi gerekir. Böyle bakıldığında ilk insanın yaratılmasıyla birlikte, gıdaya olan ihtiyacı ve bu ihtiyacın karşılanması için gıdanın üretilmesiyle ilgili faaliyetin yapılması vazgeçilmez bir zorunluluk olarak karşısına çıkmıştır. İşte bu üretim faaliyetini yapan insanların mesleki ismi “Çiftçi” meslekleri ise “Çiftçilik mesleği” olarak ifade bulmuştur. İnsanoğlunu doyurarak varlığının devamını sağlayan çiftçilik mesleği, alın teri ve emeğin yoğun olduğu, iklim koşullarının getirdiği tehditlere açık olması sebebiyle de son derece riskli, riskine ve uğraşına göre de kazancın düşük olduğu bir mesleki faaliyettir. Ancak bu meslek erbapları insana hizmet etmenin, insan yaşamının devamının güvencesi olmanın verdiği manevi güç ve inançla, ısrarla, inadına üretim yapmaktadırlar. Böyle değerlendirildiğinde çiftçilik mesleği en ulvi meslek ve bu mesleğin erbabı olan çiftçiler ise baş tacı edilmesi gereken en ulvi insanlardır.

Haber Görseli

Ülkemizde tarımsal istihdam yıllar itibariyle düşüş göstermekte. İstihdamın artırılması neler yapılmalıdır? Genç ve kadın çiftçilerin desteklenmesi konusunda görüşleriniz nelerdir?
 
Yıllar itibariyle bakıldığında genel nüfus içerisinde tarımsal istihdamın payı her yıl azalmaktadır. Tarım dışındaki sektörlerin özellikle sanayi ve hizmet sektörlerinin gelişmesiyle birlikte tarımsal nüfusun önemli bir kısmı yıllar içerisinde bu sektörlere kaymıştır. Bu durum tarım sektöründe kalanlar açısından bölünmüş ve küçülmüş işletmelerin bir araya gelmesini, işletmelerin büyümesini ve ekonomik işletme haline dönüşmesini sağlayan olumlu bir gelişmedir. Böyle bir gelişmeyle birlikte büyüyen işletmelerin üretimlerini hak ettiği fiyatı bularak satabilmeleri bir taraftan meslek mensuplarının kazançlarının artması ve zenginleşmesi, diğer taraftan ülkenin tarımsal üretiminin ve tarımsal zenginliğinin artması sonucunu da beraberinde getirecektir. Ancak genç nüfusun çiftçilik mesleğine olan ilgisinin azalması, çiftçilik mesleğini itibarlı bir meslek olarak görmemesi, bu mesleğin, talep ettiği hayat standardını sağlayamayacağını düşünmesi ve başka sektörlerde iş arayışına yönelmesi, yıllar itibariyle tarımda istihdam edilen nüfusun yaşlanması sonucunu da beraberinde getirdi. Bu durum çiftçilik mesleğinin geleceği ve ülkenin tarımsal üretimi açısından ciddi bir tehdittir.

Haber Görseli

MESLEĞİN GÖRÜNMEZ KAHRAMANLARI KADINLAR POZİTİF AYRIMCILIKLA DESTEKLENMELİ
 
Bir taraftan tarımsal işletmeleri ekonomik büyüklük ölçeğine ulaştırmaya çalışırken, diğer taraftan da yapılan üretim faaliyetini kazançlı kılarak meslek mensuplarının sektörde kalma ve üretime devam etme heyecanlarının sağlanması gerekir. Bu sağlanırsa sektörün bugünkü mensuplarının genç nesilleri mesleği itibarlı bir meslek olarak görür ve baba mesleğini devam ettirirler. Ayrıca çiftçilik mesleğinin önemli seviyede yükünü çeken, neredeyse tarımsal istihdamın yarısını oluşturan, mesleğin görünmez kahramanı kadınlarında pozitif ayrımcılıkla desteklenmeleri ve işletme sahibi olarak mesleği devam ettirmelerinin sağlanması son derece önem arz etmektedir. Genç nüfusun ve kadınların işletme sahibi olarak sektörde aktif rol almasını sağlayacak, onların üretim heyecanını arttıracak tedbirlerin devreye sokulması mesleğin sürekliliği açısından da son derece önemlidir. Bunun için genç ve kadın çiftçilerin işletmelerine pozitif ayrımcılık yapılarak daha çok üretim ve girdi destekleri verilmesi, sosyal güvenlik primlerinin en azından bir kısmının devlet tarafından karşılanması, yatırım ve işletme finansmanına uygun koşullarla erişimlerinin sağlanması alınacak tedbirlere örnek olarak sayılabilir. Tarımsal mekanizasyon kullanımının yeterince olmadığı dönemlerde, emek yoğun ve fiziksel güç isteyen faaliyetin, sektöre olan ilgiyi özellikle gençlerde azalttığı görülmüştür. Mesleki faaliyetin yapılmasını kolaylaştıracak teknolojik makine ve ekipmanların kullanılması ve satın alınmasının kolaylaştırılması mesleğe olan ilgiyi arttıracağı gibi işletmelerde verimliliği arttıracak, maliyetleri düşürecek ve işletme kazançlarının artmasını sağlayacak olumlu sonuçları da beraberinde getirecektir. Bu açıdan gerek mevcut işletmelere gerekse genç ve kadınlara ait işetmelere kırsal kalkınma yatırımları kapsamında, hibe şeklinde makine ve ekipman desteği verilmesi son derece önemlidir.
 

Haber Görseli

Çiftçiliği işsizliğe çözüm olarak görebilmek için neler yapılmalı? 
 
Çiftçilik mesleği ve bu mesleğin icra edildiği kırsal bölgeler özellikle ekonomik sorunların yaşandığı dönemlerde büyük şehirlerde sanayi ve hizmet sektörü gibi sektörlerde işsiz kalan insanların en kolay sığınabileceği, hayatlarını devam ettirebilmek için barınma ve gıda ihtiyaçlarını en kolay karşılayabilecekleri meslek ve bölgelerdir. Dünya Bankası ve IMF gibi uluslararası finans kurumları da ekonomik krizlerin yaşandığı süreçlerde işsizliğe çare olarak tarım kesimine yönelik projelerin geliştirilmesini tavsiye etmekte ve bu yönde finans kaynaklarını devreye sokmaktadır. Ayrıca özellikle büyük şehirlerde ekonomik koşulların getirdiği şartlar sebebiyle gıdaya ulaşmakta zorlanan birçok ailenin gıda ihtiyaçları da kırsalda çiftçilik yapan yakınları tarafından karşılanmakta, sofralar gönlü bol, eli açık çiftçilerin ürünleriyle donatılmaktadır. Böyle değerlendirildiğinde çiftçilik mesleği insanoğluna en zor anlarında kucak açan ve yaralarına merhem olan kucaklayıcı sektör olarak karşımıza çıkmaktadır.
 
ÇİFTÇİLİK BUGÜNÜN DE YARININDA EN ÖNEMLİ MESLEKLERİNDEN BİRİ 
Tarım ve hayvancılık emek yoğun bir sektör olması dolayısıyla zor bir meslek olarak görülmekte. Tarımı gençlere ve girişimcilere sevdirmek için neler yapılmalı? 
 
Çiftçilik mesleği belirttiğimiz gibi geçmişin en önemli mesleklerinden biriydi. Gıda fiyatlarının hızla arttığı, insanların üretim ve tedarikte yaşanan sıkıntılar sebebiyle gıdaya ulaşımlarının zorlaştığı, hatta parasıyla bile gıda bulmanın mümkün olmadığı günümüzde yüzleştiğimiz bu durum, çiftçilik mesleğinin bu gününde, yarınında en önemli mesleklerinden olduğu gerçeğini perçinlemiştir. Dünyanın içinden geçtiği koşullar gıda üretiminde iddialı olan ülkeleri bile üretimlerine ihracat kısıtlamaları koyarak gıda milliyetçiliği yapar hale getirmiştir. Bu insanoğlunun gıdayı birbirinden saklamaya ve birbirinden kıskanmaya başladığının en açık göstergesidir. Hal bugün böyleyse, artan dünya nüfusunun getireceği taleple birlikte önümüzdeki yıllarda gıdaya ulaşmak kolay olmayacaktır. Öyleyse çiftçilik mesleği yarının da en önemli mesleği olacaktır. 
 
Ülkemizin de geçmişte ve bugün yaşanan tecrübeler ışığında mevcut potansiyelini iyi kullanarak hem kendine yeten hem de etrafını doyuracak gıdayı üreten ülke olması gerekir. Ülkemizin mevcut hayvansal ve bitkisel üretim potansiyeli bu amaca ulaşmaya son derece müsaittir. 
 
Dünya Çiftçiler Günü ve çiftçiliğin geleceği ile ilgili neler söylersiniz?
 
Kendini doyurduğu gibi insanlığı doyuran, her türlü iklim koşullarının tehdidi altında zorluklara göğüs gererek sabırla ve inatla gıda üreten bu ulvi mesleğin mensuplarının 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü kutluyor, dünün ve bugünün olduğu gibi yarının da mesleği olacak çiftçilik mesleğindeki üretme heyecanının devamını temenni ediyor, bolluk ve bereket dolu günler diliyorum.

14mayıs çiftçilergünü eneskimeslek genç kadınlar