TEMMUZ-AĞUSTOS 2021 / ÖZEL HABER

Tarımsal danışmanlık hizmeti pandemide de kesintisiz devam ediyor


Murat TOY    

27.07.2021 


Tarımsal yayım ve danışmanlık çalışmaları, kalkınma süreci içerisindeki kırsal toplumların kalkınmalarında olduğu kadar, topyekûn tarım sektörünün gelişmesinde ve olağanüstü durumların yarattığı koşullar ile mücadelede vazgeçilmez bir unsurdur.

Tarım, ekonomiye dayalı bir sektör olmasından dolayı kalite, standart, verimlilik, sermaye, rekabet, pazar, sürdürülebilirlik gibi iktisadi kavramlarla yakından ilişkilidir. Gelişmekte olan ülkelerde özellikle tarım sektörü ekonomik gelişmenin sağlanmasında önemli görevler üstlenmektedir.  Tarım sektörünün gelişimi ise, dünya üzerinde değişimlerin doğru okunması, sektörün yerel ve global ihtiyaçlara göre konumlandırılması, yönlendirmesi,  nihayetinde mahalli ve evrensel araştırma bulgularıyla elde edilen teknolojik yeniliklerin üreticiler tarafından kullanılmaya başlaması ile mümkün olmaktadır. Tüm dünyada etkili olan pandemi sürecinde de görüldü ki üretebilir ve kendine yetebilir olmak hayati önem taşımaktadır. Bu sebeple olağanüstü durumlarda üreticinin davranışlarını değerlendirmek ve yönlendirmek, değişen şartlara hızlı adaptasyonunu sağlamak için yayım ve danışmanlık servisleri temel ihtiyaçtır. Tarımsal yayım ve danışmanlık çalışmaları, kalkınma süreci içerisindeki kırsal toplumların kalkınmalarında olduğu kadar, topyekûn tarım sektörünün gelişmesinde ve olağanüstü durumların yarattığı koşullar ile mücadelede vazgeçilmez bir unsurdur. Nasıl ki bilgi toplumunun yolu eğitimden geçiyor ise  etkin, işlevsel ve verimli bir tarımın yolu da tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesinden geçmektedir. 
 
TARIMSAL DANIŞMANLIKLA ÇİFTÇİ YENİ TEKNOLOJİLERE YÖNLENDİRİLİYOR
 
Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin insan odaklı olması sebebiyle; insanın bilgiyi geliştirme, işleme, yayma, paylaşma ve kullanımındaki etkinliği daima vardır. Üreticilerin mevcut uygulama deneyimi ve bu konuda yılların getirdiği tecrübesi dışlanamaz bir gerçek olmasına karşın;  üreticileri geleceğe taşıyacak ve problemleri çözecek bilginin temel kaynağı üreticilerin üretim yaptığı yerlerden çok, araştırıcıların laboratuvar, atölye ve tarla şartlarında yürüttüğü bilimsel ve teknolojik çalışmalardır. Bugün özellikle gelişmiş ülkelerde, bu çalışmalar ile elde edilen ve tarımda kullanılması gereken bilgi ve deneyimlerin yanında yeni teknolojik gelişmelerin, üretimdeki yeni algıların ve hedeflerin üreticilere iletilmesi ve öğretilmesi için örgün eğitim kurumlarının yanında, yaygın eğitim, bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri yürütülmektedir. 
 
PANDEMİDE TARIMSAL DANIŞMANLIK SANAL YOLLARLA DEVAM ETTİ
 
Dünyanın pandemi döneminde tecrübe ettiği önemli bir gerçeklik de hiç şüphesiz odağında insan olan ve insan etkileşimini gerektiren tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetlerinin sanal ortamlarda ve uzaktan eğitim teknikleri ile gerçekleştirilmesidir. Çağımızın en büyük gerçekliği, içinde bulunduğumuz yüzyılda insan etkileşimi ile yürütülen tüm hizmetlerin pandemi boyunca yaşanılan tecrübeye bağlı olarak büyük değişimler geçirecek olmasıdır. 
 
Ülkemizde çiftçi eğitimi, tarımsal yayım hizmetleri 19. yüzyılın ortalarında tarımsal eğitim ile başlamış ve ağırlıklı olarak kamu tarafından yürütülmüştür. Yayım hizmetlerinin yürütülmesinden bugüne kadar değişen şartlara bağlı olarak birçok aşamadan geçilmiş ve nihayetinde ülkemizde çoğulcu, etkin ve verimli bir tarımsal yayım ve danışmanlık sistemi oluşturulması hedeflenmiştir. 

Haber Görseli

2009’DAN BERİ TARIMSAL DANIŞMANLIK DESTEĞİ VERİLİYOR
 
Tarım ve Orman Bakanlığı 2006 yılından beri,  kamu dışı kişi ve kuruluşların bu alanda yer alması için büyük çaba göstermektedir. Bugüne kadar bin 863 kişi ve kuruluşa tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilmiştir. Ayrıca kamu dışında 14 bin 286 kişiye tarım danışmanı, kamuda 3 bin 383 kişiye tarım yayımcısı sertifikası verilmiştir. Bakanlık 2009 yılından beri tarımsal yayım ve danışmanlık desteği vermektedir. Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği kapsamında 2009-2020 yılları arasında; yaklaşık 700 bin tarımsal işletme hizmetten faydalanmış ve 450 milyon TL destekleme ödemesi yapılmıştır. 2021 yılında ise; 69 bin 80 tarımsal işletmeye bin 170 tarım danışmanı ile ziraat odaları, üretici ve yetiştirici birlikleri, tarımsal kooperatifler ile serbest tarım danışmanları hizmet sunmaktadır. Bu kuruluşlara 2021 yılında toplam 58 milyon TL destekleme ödemesi yapılacak olup bunun birinci dilimi ödenmiştir.  
 
Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri içerisinde milyonlarca faaliyet gerçekleştirilmekte,  ağırlıklı olarak bireysel faaliyetler kapsamında çiftçi veya tarımsal işletme ziyareti, işletme grupları için çiftçi kursu, çiftçi toplantısı, tarla günü veya demonstrasyon düzenlenmekte ayrıca liflet broşür, e-mail, sms, web sayfası, online gruplar, sosyal medya gibi birçok kitle iletişim araçlarında bilgilendirme yapılmaktadır. Tarım danışmanları çiftçilerin yerel ve ulusal finans araçlarına ulaşmasını sağlamak üzere tarımsal yatırım projeleri hazırlamaktadır. 
Pandemi döneminde tarım danışmanları kesintisiz olarak hizmetini devam ettirirken bu dönemde iletişim araçları ve uzaktan erişim, hizmet sunumunda yoğun olarak kullanılmaktadır.
 
Tarım danışmanı kontrolünde, tarımsal üretimde tarladan sofraya gıda güvenliğini sağlamak, doğru ve yeterli girdi kullanımıyla, tarımsal üretimde kalite ve verimliliği artırmak, kaynak israfını önlemek, üretim kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve hayvan refahını sağlamak, Kırsal alanda iletişim araçlarının kullanımıyla bilgiye erişimi kolaylaştırmak,

Haber Görseli

Kırsalda yaşayan kadınların ve gençlerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak, tarımsal işletmede yer alan özellikle genç ve kız çocuklarının kişisel gelişimine katkı sağlamak; tarımsal danışmanlık hizmetlerinde beklenen önceliklerdir.
 
Baş döndüren mevcut değişim çağında tarımsal yayım ve danışmanlık sistemi içerisinde yer alan tüm kişi ve kuruluşların üzerinde duracağı en önemli başlık hiç şüphesiz e-tarımsal danışmanlık ve yayım hizmetleri olacaktır. Akıllı telefon, web sayfaları, sosyal medya, uzaktan ve açıktan bilgiye erişim kanallarına saniyeler içinde ulaşılması, tarımsal işletmelerin iletişim ve internet araçlarındaki kameralar ile her an izlenebilir olduğu bu dönemde hizmet sunumu geleneksel hizmet araçları ile sürdürülebilir değildir.
 
TARIMSAL DANIŞMANLIKTA 15 YIL GERİDE BIRAKILDI
 
2006 yılından bugüne kadar ziraat odası, yetiştirici ve üretici birlikleri, tarımsal kooperatiflerde istihdam edilen veya serbest çalışan tarım danışmanları ile çiftçi eğitimi ve danışmanlık hizmet sunumunda on beş yıllık bir tecrübe elde edilmiştir. Değişen şartlara bağlı olarak ve elde edilen bu tecrübe ışığında tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin taleplere bağlı olarak yeni bir vizyon ile yeniden yapılandırılması için çalışma başlatılmıştır. Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri ile ilgili tüm paydaşların görüşleri çerçevesinde yeni bir model üzerinde çalışılmaktadır.  Hizmet sunumunun çiftçinin talebine bağlı olduğu, çiftçi tarım danışmanı ilişkisinin birçok yönden güçlendirildiği, hizmet sunumunda alt yapının geliştirildiği, merkez birliklerinin sistem içinde yeniden konumlandırıldığı, kamunun hizmet sunumunda ağırlığının azaltıldığı ve destekleme dışı ücretlendirme ile sistemin sürdürülebilirliğini sağlayacak yeni modelin uygulamaya geçmesi hedeflerimiz arasındadır. Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri değişerek güçlenecektir.

tarımsal danışmanlık kamuda tarımsal danışmanlık hizmeti özel sektörde tarımsal danışmanlık hizmeti covid döneminde tarımsal danışmanlık