TEMMUZ-AĞUSTOS 2019 / GÜNDEM

"Damızlık dişi hayvanların kesimi yasak"


  

10.07.2019 

Damızlık büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ülkemiz hayvancılığının geleceği. Damızlık vasıflı dişi hayvanların Kurban Bayramı’nda kesilmemesi lazım.
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Kurban Bayramı’nda damızlık dişi hayvanların kesilmemesi konusunda vatandaşları uyardı. Erdurmuş, büyükbaş ve küçükbaşta hem verimlilik hem de sayısal anlamdaki artışla, 2023 tarihi için kamuoyuna verilen ‘1.7 milyon ton kırmızı ete ulaşma’ taahhütlerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Vatandaşlar nelere dikkat etmeli?

Kurbanlık hayvan sayısının tamamını yerli kaynaklarla temin edebiliriz. Damızlık büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ülkemiz hayvancılığının geleceği. Damızlık vasıflı dişi hayvanların kesilmemesi lazım. Çünkü damızlık değeri olan dişi bir hayvanın kesilmesi yaklaşık 4-5 tane hayvanın hayatının sona ermesi demek. Damızlık hayvan kesiminin şartları var. Damızlık niteliğini kaybetmişse, konusunda uzman veteriner hekimler tarafından “Dişi Hayvan Kesim Raporu” ile belgelendirildiği takdirde kesime izin veriliyor. Yoksa kesime izin verilmiyor. Yapanlara da yasal işlemler uygulanıyor.

VATANDAŞLAR HASSAS OLMALI

Kurban Bayramında ağırlıklı olarak damızlık niteliği olmayan dişi hayvanlar kesiliyor ama arada kesilen de olabiliyor. Vatandaşlarımıza bu konuda hassasiyet göstermelerini öneriyoruz. Damızlık değeri olan kurbanlık hayvanları lütfen almasınlar. Gerek hayvan pazarlarında gerek kurban satış noktalarında arkadaşlarımız dişi damızlık hayvanları gördüklerinde mutlaka bu belgeyi sorgulayacaklar. Bu belgeyi sorguladıklarında belirttiğim şartlar oluşmamışsa da hem hayvanın pazar yerinden çıkarılmasını sağlayacaklar hem de ilgili mevzuat çerçevesinde gereken para cezasına maruz kalacaklar.

Kırmızı etle ilgili Hayvancılık Genel Müdürlüğünün çalışmaları nelerdir?

Hayvancılık Genel Müdürlüğü hayvancılık politikalarına yön veriyor. Şu anda bir miktar kırmızı et açığımız var. Bu açığımızı kapatmak için Bakanlığımızda yoğun çalışmalar yapılıyor. Dünyada gelişen bir süreç var. İklim değişiklikleri ve küresel ısınma, verimli bir tarımsal üretimi engelliyor. Elimizdeki mevcut hayvanlarımızdan maksimum faydayı sağlamamız lazım. Büyükbaş sayımızı ciddi anlamda artırmak, yem ham maddeleri üzerinde ve kaba yemde ciddi bir baskı unsuru oluşturuyor. Türkiye’nin ürettiği miktar belli. Daha fazla hayvan demek daha fazla yeme talep ve yem fiyatlarında ciddi bir artış demek. Büyükbaşta ciddi bir verimlilik problemimiz söz konusu. Bizim hedefimiz, verimlilik problemini ortadan kaldırmak. Bu problem ortadan kalktığında mevcut hayvan sayısıyla kendimize yeterlik anlamında ciddi bir katkı sağlayacağız. Biz birey hayvandan belli bir sürede aldığımız buzağı sayısını dünya ölçeğine çekelim istiyoruz. Çünkü şu anda dünya ölçeğinden bir miktar uzağız.

Haber Görseli

1 MİLYON İLAVE BUZAĞI

Ülkemizde bir damızlık hayvandan damızlık ömrü boyunca aldığımız buzağı sayısı ortalama 2,17’dir. Dünyada kabul edilebilen referans değeri 4. Hedefimiz, 2023 yılında 3 rakamını yakalamak, 2030 yılında da Avrupa Birliği gelişmiş ülkeler ortalamasını ve dünyadaki referans değerini yakalamaktır. 2,17-3 rakamları ne ifade ediyor dediğimizde; totaldeki damızlık hayvan sayımıza baktığımızda 1 milyon ilave buzağı demek. Bu sayı ihraç-ithal ettiğimiz hayvan sayısından çok daha fazla bir rakam. Dolayısıyla burada bir sorunumuz var bunu da inşallah çözeceğiz.

Diğeri, ülkemizdeki besilik danalarda ortalama karkas verimimiz 274 kilo. Bu da açıkçası çok tatmin edici bir rakam değil. Bunu çözmek için şu anda destekleme kararnamelerimizde verimliliği esas alan çiftçimizi bu noktada kanalize edecek bir çalışmamız oldu.

HEDEFİMİZ, 2023 SONUNA KADAR 320 KİLO KARKAS

İlk hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar 320 kilo karkasa ulaşmak. Sonrasında 350 kilo karkasa ulaşmak ve damızlık hayvanlarımızdan elde edeceğimiz ilave buzağıların besiye alınmasından sonraki süreçte, daha fazla karkas verimi elde etmek suretiyle ciddi bir üretim öngörüyoruz. Mevcut kaba yem ve kesif yem miktarında ciddi bir artış olmadan bu noktada başarı sağlayabilirsek, kırmızı et eksikliği ile ilgili sorunu çözmüş oluruz.

Küçükbaş hayvancılığıyla ilgili hedefleriniz neler?

Bir taraftan da küçükbaş hayvanlar için büyük proje ve hedeflerimiz var. Küçükbaş bu coğrafyanın bir gerçeği. Verimli, dünya ile rekabet edebileceğimiz ender üretim alanlarımızdan birisi. Çünkü Anadolu coğrafyası, mera yapısı, küçükbaş için uygun. Yüzde 90-95 mera yapımızda büyükbaş için çok uygun bir mera alanı yok. Mera neden önemli? Hayvanın fizyolojisi ve beslenme açısından ciddi bir avantaj ile ucuza bir beslenme sağlıyor.
 

Haber Görseli

KÜÇÜKBAŞTA HEDEF 100 MİLYON

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak “Küçükbaş Sürü Büyütme Projesi” hazırladık. Bunu diğer ilgili bakanlıklarla da görüştük. Gerekli finansman sağlandı. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük destekleri oldu. Bu projede hedefimiz, 46 milyon toplam koyun varlığımızı 2023 yılı sonunda 100 milyona çıkarmak. Bunu çıkardığımız zaman da kırmızı et üretiminde söz sahibi olacağız. Şu anda küçükbaş sektörü gayet iyi. Fiyatlar da makul seviyede. Hem iç piyasa satışında sorun yok hem de ciddi anlamda ihracat yapıyoruz. 2019 yılı ile beraber süt ve süt ürünlerinde olduğu gibi kasaplık küçükbaşta da ciddi bir ihracat artışımız oldu. Bu da ülke hayvancılığı için ciddi ve umut verici bir gelişme.

DİŞİ KUZU VE OĞLAĞA 100 TL DESTEK

Diğeri de, Hazine ve Maliye Bakanlığından sağladığımız kaynakla üreticimizin doğan dişi kuzu ve oğlaklarında damızlığa ayırdığı hayvanlarına Bakanlık olarak ilave 100 TL destek vereceğiz. Bu da son yıllarda küçükbaş hayvancılığa verilmiş en önemli desteklerin başında geliyor. Piyasa yönetimiyle ve sağladığımız destekle 2023 hedefimize bütün üreticilerimizle birlikte ulaşacağız.

MERAYI ETKİLİ KULLANMAK GEREK

Meralarla ilgili ne tür çalışmalarınız bulunuyor?


Sektörün mera ile ilgili sorunları var. Merayı etkili kullanabilmek adına yoğun çalışmamız bulunuyor. Yapay meralarda Bakanlığımız üreticilere destek sağlıyor. Meralarda en büyük destek mera yönetimini sağlayabilmek. Merayı kontrollü bir şekilde kullandığımızda meradan elde edilen ot verimi ciddi anlamda katma değer sağlıyor.  Ancak bazen üreticiler olarak hata yapıyoruz. Meralardaki otu çok düzensiz otlatmak suretiyle bir sonraki senesini de kaybetmesine neden olabiliyoruz. Otlatma planı yapamadığımız zaman meradan faydayı sağlayamıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Koyun Keçi Merkez Birliği ve Türkiye genelinde tüm koyun birlikleriyle birlikte bir toplantı yaptık. En önemli gündem maddesinden biri de meraydı. Çok güzel öneriler geldi. Şu anda Sayın Bakanımızın talimatıyla 8 milyon hektar orman içi mera küçükbaş hayvancılığa otlatmaya açıldı. Çok ciddi memnuniyet var. Şu andaki mevcut mera varlığımıza yüzde 50 ilave oldu.

YAKIN ZAMANDA CANLI HAYVAN İHRACATI YAPACAĞIZ

Büyükbaşta verimlilik çalışması ile küçükbaşta da hem verimlilik hem de sayısal anlamdaki artışla 2023 tarihi için kamuoyuna verdiğimiz taahhütleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz bu çalışmalarla 2023 sonunda  1,7 milyon ton kırmızı ete ulaşmak. Buna ulaştığımız zaman sadece Türkiye’deki ihtiyacı karşılamakla kalmayacak yakın zamanda bölgemizdeki ülkelere canlı hayvan ve kırmızı et ihracatı yapar hale geleceğiz.

Hayvancılık Destekleme Kararnamesi’nin çiftçiye katkıları ne yönde olacak?

Hayvancılık Destekleme Kararnamesi’ne ilişkin, bütün çalışmalarımızı yaptık. Verimliliği esas aldığımız hedefe yönelik güzel bir çalışma oldu. Bütün üreticilerimize hayırlı olsun. Verimli ve kaliteli üretim yapan çiftçi daha çok destek alacak.

hayvancılık mera destek çoban kırmızı et kurban bayramı