TEMMUZ-AĞUSTOS 2018 / ÖZEL HABER

Hem doğayla iç içe olun hem de kırsal kalkınmaya katkıda bulunun


Hüsamettin KURT - Esra BAL     Semih ALEMDAROĞLU 

26.07.2018 

Alternatif turizm anlayışı, doğal değerleri ve dengeyi koruyarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor
Değişen insan ihtiyaçları, kültür turizminin gelişmesi, farklı kültürlere ve coğrafyalara ilginin artması deniz kum güneş üçlemesine alternatif tatil anlayışının gelişmesinin de önünü açtı. İşte tam bu noktada sizlere alternatif bir turizm olabilecek kırsal turizmden söz edeceğiz. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bu konudaki çalışmalarını ve hibelerle kurulmuş bir butik otelin hikayesini paylaşacağız.

Alternatif turizm anlayışı, doğal değerleri ve dengeyi koruyarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor. Bu yönüyle turizm, doğal yaşamı ve çevreyi korumasıyla geleceği belirleme gücü de kazanıyor.

1990’lı yılların başından itibaren ülkemizde klasik turizmin anlayışının yanı sıra alternatif bazı turizm çeşitleriyle ilgili çalışmalar hız kazandı. Kırsal turizm denilen kavram değişen turizm anlayışına, turist profiline ve çevre bilincinin artmasına paralel olarak gelişen bir turizm çeşidi. Yayla turizmi, çiftlik turizmi, kuş gözlemciliği, macera turizmi, mağara turizmi gibi turizm çeşitlerini de bünyesinde barındırıyor.

Haber Görseli

Günümüzde “bacasız sanayi” olarak nitelendirilen turizm, kalkınmanın motoru olup; kırsal kesimlerin kalkınmasına da araç olabilecek bir sektör konumunda. Sağladığı katma değer önemli bir yer tutmakta ve giderek de büyümekte. Ayrıca turizm, o yörede yaşayan insanların geçim kaynaklarını da oluşturuyor. Bu anlamıyla kırsal turizm, modern toplumların kültürleriyle geleneksel toplumların kültürlerini buluşturuyor.

Haber Görseli

Türkiye’de kırsal turizm denildiği zaman; çoğunlukla doğa yürüyüşleri ve sporlarını içine alan açık hava rekreasyon etkinlikleri, alışveriş ve yeme-içmeyi kapsayan günübirlik köy ziyaretleri anlaşılıyor. Ülkemiz kırsal turizme yönelik olarak coğrafi, doğal ve tarihi bakımdan çok önemli avantajlara sahip. Özellikle coğrafi konumu ve sahip olduğu topografik yapıdaki farklılıklardan dolayı kırsal turizm amaçlı kullanılabilecek eşsiz doğal zenginlikleri barındırıyor bünyesinde. Ayrıca üç tarafının denizlerle çevrili olması tarım ile turizm sektörünün zorunlu olarak etkileşimde bulunmasına neden oluyor.

Doğal güzellikler, akarsular, göller, bitki toplulukları, mağaralar, yöresel mimari, tarihsel değerler, kültürel farklılıklar, yerel organizasyonlar, köy yaşamı, el sanatları, geleneksel mutfak kültürü, tarımsal faaliyetler, yöresel lezzetler ve daha birçoğu kırsal turizme hizmet eden alanlar arasında yer alıyor.

Haber Görseli

TKDK İLE KIRSAL TURİZM GELİŞİYOR

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) kırsal turizmin gelişmesi ve yöre insanının yaşadığı bölgede geçimini temin edebilmesi için çeşitli projelere destek veriyor. Turizm sektörü, IPARD Programı kapsamında “çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme” tedbiri altında yer alan “kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri” başlığı altında destekleniyor. Desteklenen yatırımlar: Pansiyon veya mikro ölçekli konaklama tesisleri; otel, motel, pansiyon, apart otel, butik otel, kamping, çiftlik evi, köy evi, dağ evi, yayla evi, yeme-içme tesisleri ve çiftlik ürünleri tanıtım standları kurulumu; lokanta, kafe, kır kahvesi, kahvaltı çadırı, kahvaltı salonu, yemek çadırı, dinlenme tesisi, pastane,  rekreasyon tesisleri; at biniciliği, açık yüzme havuzu, sportif veya rekreaktif balıkçılık, dağ bisikleti gezileri, rafting, doğa yürüyüşleri, hobi bahçeleri olmak üzere açık alan aktivitelerinden oluşuyor.

Desteklerden yararlanabilmek için kırsal alanda yaşama şartı yer alıyor. TKDK bugüne kadar 434 projeye destek vererek kırsal turizmin gelişmesine katkıda bulundu.