MART-NİSAN 2024 / TARIM KITAPLIĞI

Tarım Kitaplığı


Hilal DOĞAN    

06.06.2024 


Çim tarımı, Et bilimi ve gastronomisi, Anadolu’dan manzaralar

Haber Görseli

ÇİM TARIMI
 
Küçükbaş ve büyükbaş hayvan beslenmesi, topraktaki suyun muhafazası ve erozyonla mücadele için çok önemli bir misyona sahip çim bitkisi hakkında kaleme alınmış kitapta çimin öneminden detaylarıyla bahsedilerek anavatanı Türkiye olmasına rağmen çim tarımında tohum ve ot üretimi konulu çalışmaların oldukça az olmasına dikkat çekiliyor. Tarla bitkileri, yem bitkileri, çayır ve meracılık konularında uzman Prof. Dr. Şahabettin Elçi’nin yazmış olduğu kitap; görülüp duyulmasına rağmen önemi çok da bilinmeyen çim tarımı hakkında rehber bilgiler veriyor. 
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Yayınları tarafından ilk olarak 1978’de basılan kitap 24 sayfadan oluşuyor.

Haber Görseli

ET BİLİMİ VE GASTRONOMİSİ
 
Özellikle son dönemde gastronomiye olan ilgi artmış, insanlar evlerinde farklı ve lezzetli ürünler ortaya koymayı ister hâle gelmişlerdir. Bu eksende et ve et ürünleri hakkında bilinçlenmek isteyen, yemek pişirme konusunda eğitim alan ve farklı lezzetlere meraklı kişilere yönelik hazırlanan kitapta ete ve etin pişirilmesine dair önemli noktalar ayrıntılı şekilde anlatılmıştır. Etin bileşimi ve beslenmedeki yeri, etlerin özellikleri, et kalitesini etkileyen faktörler, et mikrobiyolojisi ve güvenliği, muhafazası, etlerin sınıflandırılması ve kullanım alanları, et ürünleri üretim yöntemleri, etin hazırlanması, olgunlaştırma ve marinasyon, et ve et ürünleri pişirme yöntemleri ile et ve et ürünlerinin insan sağlığına etkileri başlıkları altında, insan sağlığı ve beslenmesi için önemli yere sahip etle ilgili hayati bilgilere yer verilmiştir. 182 sayfadan oluşan kitap Nobel Akademik Yayıncılık tarafından yayınlanmış. 

Haber Görseli

ANADOLU’DAN MANZARALAR
 
Halkalı Ziraat Mektebinde yetişen, ülkemizde bitki sosyolojisi biliminin kurucusu ve ilk doğa korumacısı Prof. Dr. Hikmet Birand’ın Anadolu Manzaraları isimli bu kitabında Türkiye doğası farklı bir üslupla anlatılıyor. Kitap, yazarın 1950’li yıllarda ülkemizin çeşitli yerlerine yaptığı seyahatlerde gözlemlediği doğa ve botanikle ilgili sohbet havasında yazdığı yazılardan oluşuyor. Yazar, doğa sevgisini bilgileri eşliğinde aktarmasının yanında okuyucuyu hem düşündürüyor hem de doğaya karşı şuurlu olmaya davet ediyor.
 
116 sayfadan oluşan eser İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayınlanmış.

Çim tarımı Et bilimi ve gastronomisi Anadolu’dan manzaralar