OCAK-ŞUBAT 2023 / GÜNDEM

Köylerde yeni kalkınma hamlesi başlıyor


Murat ÖZKAN    

17.04.2023 


Aktif olarak kullanılmayan ve sayıları 7 bin civarında olan köy okullarının tekrar açılarak anaokulu, ilkokul, halk eğitimi merkezi gibi hem çocukların hem ebeveynlerin bir arada eğitim alacağı köy yaşam merkezleri ile köylerde yeni bir kalkınma hamlesi başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 1 Kasım 2022’de imzalanan protokol ile Tarım ve Orman Bakanlığı da köyde yaşayan insanların tarım ve hayvancılıkla ilgili bilgilerini sürekli güncelleyecekleri eğitim ortamına katkı sunacak.

Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde, Köy Yaşam Merkezleri Projesiyle eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülen kullanılmayan köy okullarında genel, meslekî ve teknik kurslar düzenlenenecek. Böylece tarım, bahçecilik, ormancılık, tarım teknolojileri, gıda ve hayvancılık alanlarında ihtiyaç duyulan kurs programlarının geliştirilmesi planlanıyor. 
 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özellikle 1980’li ve 1990’lı yıllarda köylerden kentlere göç ile yıllardır atıl durumda kalan köy okulları onarımdan geçirilerek tekrar köylere kazandırılacak. Kullanılmayan köy okulu binaları, anaokulu, ilkokul ve halk eğitim merkezlerine dönüşerek, aktif eğitim birimleri haline getirilecek.  
 
Eğitim planı çalışmaları ile tarım vizyonunun temel önceliklerinden hareketle, üretim süreçlerinde bilgi ve farkındalık oluşturulması, doğru ve etkili yöntemlerle tarımsal verimin artırılması, beşeri sermayeyi maksimum seviyede değerlendirerek sürdürülebilirliği sağlamak hedefleniyor.

Haber Görseli

SON 20 YILDA 25 MİLYON ÇİFTÇİYE EĞİTİM VERİLDİ
 
Çiftçi ve çiftçi adaylarına yönelik yayım ve eğitim faaliyetlerini Ziraat Mühendisi, Veteriner, Tekniker gibi farklı alanlarda uzman güçlü bir kadro ile yürüten Tarım ve Orman Bakanlığı, bu proje ile daha çok kişiye ulaşma ortamı da yakalayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı son 20 yılda  yaklaşık 25 milyon çiftçiyi kapsayan tarımsal eğitim ve yayım faaliyeti gerçekleştirdi. Bakanlık, televizyon programları, dijital eğitim-yayım ve kütüphanecilik çalışmaları ile dijital platformlarda da eğitimlerine ağırlık veriyor. Bu eğitimlerle çocukların ve vatandaşların tarım dostu bir hayat tarzı ile toprakla insan arasında bir köprü de kurulması hedefleniyor. 

Haber Görseli

EĞİTİM MERKEZLERİ ORTAK KULLANILACAK
 
Kırsaldaki iş gücü potansiyelini üretime teşvik ederek gerekli bilgi ve farkındalıklara sahip kılacak bu süreçte, laboratuvarlar, eğitim merkezleri, araştırma enstitüleri ve üretim alanlarında eğitimler organize edilecek. İki Bakanlığa ait eğitim merkezlerinin yapılacak ortak takvim ve program çerçevesinde çiftçi eğitim faaliyetleri için kullanılması sağlanacak. Ortaklaşa olarak mesleki ve teknik eğitime yönelik etkinlikler ve farkındalık faaliyetleri yürütülecek. Tarım teknolojilerindeki gelişmeler, akıllı tarım, dijital tarım, dikey tarım, topraksız tarım gibi konularda öğretmen ve öğrencilere yönelik ortak eğitim faaliyetleri düzenlenecek. 
 
 

Haber Görseli

İlgili yerleşim yerinin coğrafi şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak tarım, bahçecilik, ormancılık, tarım teknolojileri, gıda ve hayvancılık gibi alanlarda eğitimler verilecek. 
 
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 1 Kasım 2022’de imzalanan protokol ile kurs programlarına yönelik bilgilendirme, uygun okul bahçelerinin tarımsal faaliyette kullanılması, uygulama bahçeleri ve arazilerde teorik ve pratik tarımsal uygulamalar için teknik destek sağlamak, tohum ekiminde, gübrelemede, fide ve fidanların dikim işlerinde teknik destek olmak, belirli gün ve haftalarda eğitsel ve sosyal etkinlikler düzenlemek gibi birçok faaliyet gerçekleştirilecek.

köy okul protokol çiftçi eğitim köy yaşam