MAYIS-HAZİRAN 2021 / GÜNDEM

Çiftçiler geleceğin gıda güvenliğini garanti altına alıyor


Hülya OMRAK    

23.05.2021 


Geçmişten günümüze tarım önemini korurken, çiftçilik mesleği de en temel mesleklerden biri olmaya devam etmektedir. Her yıl kutlanmakta olan 14 Mayıs Çiftçiler Günü kapsamında Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Mehmet Akın Doğan’la bir araya geldik. Bereketli topraklarda tarımla iç içe olan Doğan’la ülkemizdeki çiftçiliği, gençlerin tarıma olan ilgisi, Tarım ve Orman Bakanlığının genç üreticilere yönelik sağladığı avantajlar üzerine bir röportaj gerçekleştirdik.

Tarımın vazgeçilmezi olan çiftçilik mesleğini bir de sizden dinlemek istesek, çiftçilikle ilgili kısaca neler söylersiniz?
 
Tarım, çeşitli besin maddelerini üreten, bu maddeleri işleyerek çeşitlendiren, bireylerin de bu maddelere olan ihtiyacını karşılayan dolayısı ile toplumların sağlığı ve kalkınması üzerinde önemli etkiye sahip bir sektördür. Tarihin en eski mesleklerinden olan çiftçilik insanlık tarihi kadar eskidir diyebiliriz. 12 bin yıl önce verimli Orta Doğu topraklarında başlayan çiftçilik, ülkemizde Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze kadar geçen süreçte, geleneksel üretimden teknolojik üretime geçerken ekonominin önemli bir parçası olarak da gelişmesini sürdürmektedir.  Ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişiminde çok önemli görevler üstlenmiş ve üstlenmeye de devam eden çiftçilik mesleği, ülke nüfusunun beslenmesi, milli gelire ve istihdama katkısı, sanayi sektörüne ham madde sağlaması ve birçok sebeple tüm dünyada vazgeçilmez ve gıda üretiminin güvenliği nedeniyle de stratejik bir sektör niteliğindedir. Çiftçiler, geleceğin gıda güvenliğini garanti altına almakla birlikte çevreye, ekonomiye ve topluma yarar sağlayan çok sayıda görevi yerine getirmektedir.
 
Çiftçiliğe olan ilginin zaman içerisinde azaldığını düşünüyor musunuz? Bunun başlıca sebebi nedir size göre?
 
Artan nüfus, girdi maliyetlerinin çok yükselmesi ile tarımdan sağlanan gelirin yetersiz kalması, tarım arazilerinin çeşitli nedenlerle parçalanmasıyla tarım işletmelerinin düşük gelirli küçük işletmelere dönüşmesi, tarımsal üretimde yeni gelişmeler ile makine kullanımının artmasıyla iş gücüne olan talebin azalması gibi özellikle ekonomik kökenli nedenlerle köyden kente göç gerçekleşmektedir. Kente göçü alternatif olarak gören genç tarım üreticileri tercih yapmada bir hayli zorlanmaktadır. Gelinen noktada, tarımda giderek yaşlanan ve tarım dışına kayan bir üretici sorunu yaşanmaktadır. Tarımda üretim ve verimin düşmesi, kırsal yoksulluğun artması gibi birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. 

Haber Görseli

GELECEK İÇİN TARIMIN ÖNEMİ GENÇLERE ANLATILMALI
Çiftçiliği özellikle gençler için daha cazip kılmak amacıyla neler yapılmalı?
 
Gençlerin kararlarının ve davranışlarının; ekonomik, sosyal, kültürel, politik, coğrafi ve psikolojik olmak üzere oldukça çeşitli faktörlerden etkilendiği bilinen bir gerçektir. Bu bakımdan genç üreticilerin çiftçilik mesleğini tercih etmeme eğilimlerine neden olan temel faktörlerin doğru belirlenmesi gerekir. 
 
Çocuklar ve gençlerle doğru bir iletişim kurularak tarım ve teknolojinin fırsatlarının, faydalarının ve insanlığın geleceğinde tarım sektörünün önemli bir rol oynadığının anlatılması gerekir. Okullarda oluşturulacak atölyeler ve eğitim seminerleri ile çocuklarımızın erken yaşlarda teknolojiye olan ilgilerini tarım teknolojilerine odaklayarak üretime destek sağlayacak bireyler olarak yetiştirebiliriz.
 
Sizin faaliyet alanınız olan Çukurova’da gençlerin tarıma olan ilgisi nasıl? Bu konudaki gözlemlerinizi aktarır mısınız?
 
Ülkemizde olduğu gibi bölgemizde de genç nüfusun çiftçilik mesleğine olan ilgisi azalmaktadır. Özellikle doğru bilgi ve becerilerle donatılan gençlerin sektörde yer almasının sağlanması sahip olunan kaynakları etkin ve sürdürülebilir kullanmak bakımından son derece önemlidir. 
 
YÜREĞİR’DE 3 YILDA 26 GENÇ ÇİFTÇİ HİBE DESTEĞİNDEN FAYDALANDI
Gençler tarıma neden yatırım yapmalı, bu konuda sağlanan avantajlar neler?
 
Gençlerin tarımda kalması geleceğe yönelik gıda güvencesi ve tarımın sürdürülebilirliğinin sağlanması, kırsal alanların sosyoekonomik devamlılığı açısından son derece önemlidir. Tarım ve Orman Bakanlığının sadece bizim yaşadığımız yer olan Yüreğir’de bile gençlere yönelik sağladığı avantajlar oldukça cazip.
 
Tarım ve Orman Bakanlığının genç çiftçilere yönelik düzenlediği projeden, 2016 yılından 2018 yılına kadar toplam 26 genç üretici faydalanmıştır. Desteklere örnek verecek olursak: bir üreticimiz olan Oğuz Borlu’ya kapama meyve bahçe tesisi (ürün limon) kurulumu için 30 bin TL hibe desteği verildi. Diğer bir üreticimiz olan Fatma Akbaş’a büyükbaş besi düve hayvancılık tesisi için yine 30 bin TL hibe desteği verildi. 
 
GENÇ ÇİFTÇİ DESTEKLEME PROJELERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İÇİN GEREKLİ
Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçilere özellikle de genç çiftçilere sağladığı desteklerle ilgili neler söylemek istersiniz?
 
Girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması amacıyla, çiftçiliği kırsal alanda yaşayan gençler arasında cazip bir meslek haline getirilmesine yönelik çalışma ve destekleme modelinin ele alındığı genç çiftçileri destekleme programında 47 binin üzerindeki gence sağlanan destek sürdürülebilir bir tarım için önemli katkılar sağlamıştır.
 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İLE ORTAK PEK ÇOK PROJE YÜRÜTÜLÜYOR
Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte yürüttüğünüz faaliyetlerden kısaca bahseder misiniz?
 
2015 yılından günümüze kadar İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinin ham karpuz denetimi için kurulan timde oda olarak yer aldık. 2016-2017 yıllarında yapılan karpuz festivaline Yüreğir Ziraat Odası olarak destek verdik. 2018 yılında Adana’da turunçgiller başta olmak üzere birçok meyve çeşidine problem teşkil eden, Akdeniz meyve sineğine karşı mücadele kapsamında, üreticilere odamız tarafından ilaç dağıtımı yapıldı. 2019 ve 2020 yıllarında da Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte çalışarak destek verdik. 2021 yılı için Suriye krizinin etkileri bağlamında Adana ve Gaziantep illerinde gıda ve tarım sektörünün kapsamlı analizine katkıda bulunmak için projede paydaş olarak yer alacağız. 
 
Yine Staffordshire Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi öncülüğünde ve Adana İl Tarım paydaşlığında, 2021 yılında başlayacak ve 2 yıl sürmesi planlanan aşağı Seyhan ovasındaki tarımsal alanlar ve bağlantılı su yollarındaki mikroplastiklerin konsantrasyon kaynak ve taşıma mekanizmalarının (kirliliğini) araştırmak üzere yapılan projede oda olarak yer alacağız.
 
Dünya Çiftçiler Günü ile ilgili mesajınız nedir?
 
Köyünde, tarlasında, bağında, bahçesinde, serasında, ahırında, merasında çalışan, emek veren, ter akıtan, soframızdaki ekmekte tenceremizdeki yemekte, mutfağımızdaki ve kilerimizdeki gıdalarda emeği olan, tüm çiftçi kardeşlerimizin Dünya Çiftçiler Gününü kutluyorum.

dünyaçiftçilergünü genççiftçi adanaziraatodası