MART-NİSAN 2021 / TARIM KITAPLIĞI

Tarım kitaplığı


  

26.03.2021 


Gıda ve Personel Hijyeni, İçme Suyu Kalitesi, Çiftçiler için mini el kitabı: sürdürülebilir mini çiftçilik

Haber Görseli

Adından da anlaşılacağı üzere kitapta gıda hijyeni ve gıdaya ilişkin iş yerlerinde çalışanların ve işverenlerin uyması zorunlu hijyen kuralları anlatılarak; hepimizi ilgilendiren hijyenin tanımından, ideal dezenfektan özelliklerine; sterilizasyon yöntemlerinden, toplu beslenme sistemlerinde olması gereken özelliklere dair önemli bilgilendirmelerle ayrıntılı bir giriş sağlanmış. 8 bölümden oluşan ve rehber niteliğindeki kitabın diğer bölümlerinde ise; satın aldığımız besinlerin nasıl depolanması gerektiği, hazırlama ve pişirme evresindeki hijyen kuralları, evlerimizde besinlerin bozulma nedenleri ve yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler aktarılıyor. Gıda ambalajlarının çeşitleri ve yapısal özellikleri hakkında da bilimsel bilgiler ışığında bizleri aydınlatan kitap, gıda katkı maddelerini de tek tek açıklıyor. Detay Yayıncılıktan çıkan çalışma, 240 sayfadan oluşuyor. 

Haber Görseli

Kitap, dünyadaki içme suyu problemlerine dikkatleri çekerek küresel ısınmayla birlikte hem su teminini zorlaştıran hem de su kalitesini olumsuz etkileyen kirletici unsurların, suyu, canlıları ve tüm insanlığı tehdit eden yönünü ve nasıl çözülebileceğini anlatıyor. Su hakkında ayrıntılı bilgiler veren kitap, şirketlerin elinde sektör haline dönüşen su konusuna da değinerek içme suyu standartlarını ve riskli durumlardan nasıl korunabileceğimizi bilimsel olarak açıklıyor. Gelişmekte olan ülkelerde içme suyu verileri, 21. Yüzyılda su güvenliği ve acil eylem planı konularına da dikkatleri çeken kitap, 542 sayfadan oluşuyor ve Nobel Yayıncılıktan çıkmış. 
 

Haber Görseli

‘’Toprağın tapusu çiftçide olsa bile aslında insanlığın malıdır. Çünkü medeniyet, toprak üzerine kuruludur. ‘’ Veciz sözünü temel aldığını ifade eden yazar, toprak bilincinin hayati bir zorunluluk olduğu yaşamımızda, toprakla temas ve yakın ilişki kurmanın öneminin daha da idrak edildiği bu son dönemde mevsimsel olarak toprağa nasıl bakmamız ve küçük ekim-dikimlerle işe başlamamız gerektiğine dair önemli bilgiler vererek bizlere rehber oluyor. Kendisi de bir aile çiftliğinde yaşamını sürdüren yazar, Ecology Action Derneği-Kendi Kendine Öğrenme Serisi tarafından yayınlanmış bu kitabında; toprak işleri için kullanılacak basit ve önemli alet ve gereçleri ve toprağa dair önemli 8 ilkeyi anlatıyor. Derin toprak hazırlığı, kompost yapımı, yoğun ekim, kardeş bitkiler, karbon ve kalori bitkilerinin kısaca neler olduğu ve ekiminin önemi, açık tozlaşan tohumlar ve bütüncül sistem yaklaşımı konularını ve uygulanışlarını fotoğraflarla birlikte anlatarak bir an önce toprağı ekime hazırlamak için harekete geçilmesini teşvik ediyor.

Çiftçi