TEMMUZ-AĞUSTOS 2018 / AYIN KONUSU

TMO fındık fiyatlarına istikrar getirdi


  

18.07.2018 


2006 yılından beri fındık alım politikasını yürüten Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Türkiye’deki fındık üretimi ve 2018 yılı rakamlarına dair önemli bilgiler verdi.

Ülkemiz fındık konusunda net ihracatçı konumunda olup üretilen fındığın yüzde 75-80’ini yaklaşık 110 ülkeye ihraç etmektedir. Son 5 yıllık ortalama ihracat miktarı 250 bin ton olup kabuklu fındık karşılığı 500 bin tondur. Dönem bazındaki bilgilere göre bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek ihracat miktarı, 301 bin 193 ton ile 2012–13 döneminde, en yüksek ihracat geliri ise 2,8 milyar dolar ile 2014–15 döneminde gerçekleştirildi. İçinde bulunduğumuz sezonda Haziran 2018 yılı itibarıyla fındık ihracatımız 257 bin ton (kabuklu fındık karşılığı 515 bin ton) olup sezon sonunda ihracat miktarımızın 290 bin tona kadar (kabuklu fındık karşılığı 600 bin ton) çıkabileceği düşünülmektedir.

Fındık piyasalarının düzenlenmesi amacıyla 2006 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Kurumumuz fındık alımı ile görevlendirildi. TMO, alım görevi kapsamında 2006, 2007 ve 2008 yıllarında toplam 694 bin ton kabuklu fındık alımı gerçekleştirerek karşılığında üreticilerimize 2,96 milyar TL ödemede bulunuldu.

Bakanlar Kurulunun 2009/15201 sayılı Kararları ile fındık üreticilerine yönelik alan bazlı gelir desteği ve telafi edici ödeme uygulamasına başlanılması nedeniyle bu görev 2009/15202 sayılı Kararname ile sonlandırıldı.

TMO, 2006-2009 yılları arasında alımla oluşan 694 bin ton kabuklu fındık stokunun 279 bin tonunu kabuklu olarak satış, 29 bin tonunu kavrulmuş fındık ve mamulleri imalatı, 386 bin tonunu yağ imalatı şeklinde değerlendirerek 2014 yılında tasfiye etti.

Bakanlar Kurulu 2017/10211 sayılı Kararı ile TMO’yu piyasalarda oluşan düşük fiyatlara karşı fiyat istikrarının sağlanması ve piyasaların düzenlenmesi amacıyla 2016 mahsulü kabuklu fındık alımı yapmakla görevlendirdi.

Ancak 2017 yılı üretiminin yüksek olması nedeniyle düşük fiyat oluşumlarına karşı ortaya çıkabilecek üretici mağduriyetinin engellenmesi, piyasa istikrarının sağlanması amacıyla TMO’nun görevi 31 Temmuz 2018 tarihine kadar uzatıldı.

Bu kapsamda üreticilerden levant kalite kabuklu fındıklar 10,00 TL/kg, Giresun kalite kabuklu fındıkları ise 10,50 TL/kg fiyattan satın alınmaya başlandı. Kampanya sonunda toplam 144 bin ton ürün satın alındı ve karşılığında 1,4 milyar TL 1 hafta içerisinde üretici hesaplarına yatırıldı.

2017 yılı kabuklu fındık alımı 6 Eylül 2017 tarihinde, 46 alım noktasında başladı. 2,5 ay gibi kısa bir sürede yaklaşık bin personelle mesai mefhumu gözetmeksizin, üretici memnuniyeti göz önüne alınarak 112 bin üreticiye randevu verildi ve 76 bin üreticinin ürünü satın alındı.

TMO 2017 yılında piyasalarda 6-7 TL civarına kadar düşebilecek fındık fiyatlarına karşı 10,00-10,50 TL’den yaptığı alımlarla üreticilerimizin mağdur edilmesini engelledi ve piyasaların regülasyonunu diğer ürünlerde olduğu gibi başarıyla yerine getirdi.

Fındık konusunda 10 yılı aşkın bir deneyime sahip olan TMO sadece kabuklu fındık alımı yaparak değil, fındık piyasalarını yakından izleyerek üreticilerimizin, tüketicilerimizin ve sanayicilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hareket ederek bu süre zarfında fındık piyasalarının en önemli aktörü haline geldi.

TMO, sanayicilerimizden gelen talepler doğrultusunda 22 Şubat 2018 tarihinden itibaren kabuklu fındık satışlarına başlamış olup temmuz ayı itibarıyla 60 bin kabuklu fındığın satışını gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra Bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında askeriyenin ihtiyacı olan 388 ton kavrulmuş iç fındık imal ettirilerek 2 parti halinde teslimi gerçekleştirildi.

 TMO, milli bir ürünümüz olan fındığın daha korunaklı ortamlarda depolanması ve bölgenin depolama ihtiyacının karşılanması amacıyla 2009 yılında 150 bin ton kapasiteli modern depolama tesisleri yaptırdı ve aldığı ürünleri bu depolarda stokladı.

Türk tarımı açısından önemli bir atılım olan lisanslı depoculuk hamlesi kapsamında Giresun Ticaret Borsası tarafından Giresun’da yaptırılan 17 bin ton kapasiteli depolara 14 bin ton ürün koyarak lisanslı depoculuk sisteminin işlemesine destek verdi.