EYLÜL-EKİM 2023 / GÜNDEM

Yarına hazır olmanın anahtarı: Sürdürülebilirlik


Müge ÇEVİK    

28.12.2023 


Dünya Gıda Günü her yıl açlıkla mücadele, gıda güvenliği, herkes için sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim gibi gündemlerle; gıdanın önemine ilişkin farkındalık oluşturmak adına pek çok etkinlikle kutlanıyor. Gıda konusunda son yıllarda öne çıkan bir kavram da sürdürülebilirlik.

Sürdürülebilirlik, gıdanın üretim sürecinden tüketim sürecine hatta tüketim sonrası tasarruf yapmaya kadar her aşamada üzerinde durulması gereken bir kavram. Ancak sürdürülebilirlik, artık yalnızca gıda ve çevre alanında değil pek çok alanda hayata geçirilmeye çalışılan bir olgu hâline geldi. Bu konuda Türkiye için öncü çalışmalarda bulunan Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı Murat Sungur Bursa, ülkemizde sürdürülebilirlik adına neler yaptıklarını dergimiz okuyucuları için anlattı. Bursa, sürdürülebilirliğin yalnızca çevreyi, doğayı korumak olmadığını belirterek ekonomik-sosyal-cinsiyet eşitsizliklerden dijitalleşmeye, iklim değişikliğinden afet risklerinin yönetimine kadar gelecek nesillere karşı sorumluluklarımızı ilgilendiren her konunun sürdürülebilirliğin bir parçası olduğunu vurguladı.

Sürdürülebilirlik Akademisi ile ilgili kısaca bilgi verebilir misiniz?

Sürdürülebilirlik Akademisi, kurulduğu 2008 yılından bugüne sürdürülebilir bir gelecek adına iş dünyasında değişim ve dönüşüm yaratmak üzere çalışan, iş birliklerini, iletişimi, bilgi, teknoloji, inovasyon ve adil rekabeti  esas alan ve  kâr amacı gütmeyen, ülkemizin kendi alanında öncü ve lider kurumlarından biri. Sürdürülebilirlik Akademisinin amacı ülkemiz ve dünyada daha iyi bir gelecek için tüm paydaşları harekete geçirmek ve bu yönde sonuç almalarını sağlayacak çalışmalar için bir köprü olmak.
 
“Değişim Birlikte Mümkün” prensibi ile faaliyetlerini gerçekleştirmekte olan Sürdürülebilirlik Akademisi 15 yıldır fayda ve kârlılık hedefli sürdürülebilir iş modelleri ile geleceğe ışık tutmak için tüm paydaşları ile ortak değer yaratan bilgi, iletişim ve iş birliği merkezi olarak çalışıyor, projeler geliştiriyor, platformlar ve networkler oluşturuyor.
 
Sürdürülebilirlik Akademisi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDGs) doğrultusunda daha iyi bir geleceğe doğru iş dünyasına yol gösteriyor, iş birlikleri yapıyor.
 
Sürdürülebilirlik Akademisinin çalışmaları nelerdir? 
 
Sürdürülebilirlik Akademisi çalışmalarını 3 başlık altında yürütüyor: Öğrenme, network- iş birliği ağları ve Motivasyon…
Öğrenme başlığı altında açık ve kuruma özel eğitimler, BÜYEM -Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ile iş birliği yapılarak gerçekleşen sertifika programlarını sayabiliriz. Karbon yönetimi, su yönetimi, atık yönetimi, döngüsel ekonomi, kurumsal sürdürülebilirlik, sürdürülebilir finansman eğitim alanlarının bazıları.
 
Network başlığı altında da konferanslar, webinarlar ve platformlar yer alıyor. Sürdürülebilirlik Akademisi aynı zamanda ABD merkezli global Sustainable Brands (Sürdürülebilir Markalar) platformunun Türkiye partneri. Global olarak geleceği şekillendiren markalar ile çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bunların en önemlisi de her yıl yapılan "Sustainable Brands Turkey" konferansı. İlerleyen dönemlerde de global platformda Türkiye’de başarılı çalışmalar yapan sürdürülebilir markaların da yer alması hedefleniyor.
 
Ülkemizin en büyük gıda sanayicilerini bir araya getiren Sürdürülebilir Gıda Platformu tematik alt çalışma grupları ile sektörde sürdürülebilirlik çalışmalarının paylaşımına ve ilerletilmesine imkân tanıyor.
 
Her yıl Bakanlıkları, özel sektör liderlerini, akademi dünyasını ve tüm paydaşları bir araya getiren gıda zirvelerini düzenliyoruz.
 
Bu yıl 10’uncusunu düzenlediğimiz Yeşil İş Konferansı, Yeni Plastik Ekonomisi ve diğer konferanslar ile yine tüm paydaşları bir araya getiriyoruz.
 
Motivasyon alanında ise İş’te Eşit Kadın Sertifikası, Greening Hotels Sertifikası gibi çalışmalar yapıyor ayrıca her yıl çeşitli tematik alanlarda özel sektör firmaları, yerel yönetimler arasından geniş bir jüri marifetiyle seçilenlere Yılın Sürdürülebilirlik Ödülleri'ni veriyoruz.

Haber Görseli

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SADECE DOĞAYI KORUMAK DEĞİL
Sürdürülebilirliği tanımlayabilir misiniz?
 
Önce çok net ve kısa olarak belirtmek isterim ki sürdürülebilirlik yalnızca çevreyi, yeşili, ağacı, doğayı korumak değil. İş dünyası bakış açısıyla kuruluş gayeniz olan kârlılık ve pazar payı arttırma çabalarınız ile birlikte sosyal ve çevresel etkileri yönetmek, ekonomik-sosyal eşitsizliklerden cinsiyet eşitsizliğine dijitalleşmeden iklim değişikliği ve afet risklerinin yönetimine kadar gelecek nesillere karşı sorumluluklarımızı ilgilendiren her konu sürdürülebilirliğin bir parçası. 
 
Önceden şirketlerin yıllık, beş yıllık ya da on yıllık büyüme ve yeni pazar hedefleri vardı. Şimdi bu hedeflere ulaşmak için verilen taahhütlerin yanında sosyal taahhütler de ortaya çıktı. Yani çalışmalarınız ile bulunduğunuz toplumun refahına, iyi yaşamına katkınız sizin kurumsal sürdürülebilirliğiniz ve sürdürülebilir bir marka olmanız için büyük önem taşıyor ve yönetmeniz gereken önemli konular olarak planlarınızın, taahhütlerinizin içinde yer alıyor. Aynı şekilde büyümeden kaynaklı çevresel etkileri de nasıl yönettiğinizle ilgili taahhüdünüz ve samimi çabalarınız gerekiyor. Kısaca bugün pek çok kesişen paradigmayı sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak yönetmek ve yarına hazır olmanın zorunluluklarını iyi bilmek gerekiyor.
 
Türkiye’deki şirketler için sürdürülebilirlik kavramından söz eder misiniz?
 
Küreselleşen ekonomik sistemin itici gücü, uluslararası ve ulusal mevzuatın zorlaması, değişen tüketici davranışları, beklenti ve duyarlılıklar karşısında şirketlerin sürdürülebilirlik kavramına daha çok yaklaştıklarını ve benimsediklerini görüyoruz. Türkiye’de uluslararası şirketler başta olmak üzere sürdürülebilirlik konusunda hızlı bir hareket ve dönüşüm süreci söz konusu. Sürdürülebilir iş modellerini benimseyen şirketler, sadece kendilerini değil, kendi iş alanlarına değen, değer zinciri içinde bulunan küçük veya büyük ölçekteki tüm şirketleri de dönüşüm içerisine katıyor. Bu, gittikçe daha da büyüyecek bir değişim dalgası olarak ifade edilebilir. Yani bugün Türkiye'de de şirketlerin sürdürülebilir iş modellerine hızlı geçişi söz konusu. Tedarik zinciri içinde yer alıp birbirini etkileme ve tetikleme gücü olan kuruluşlar sürdürülebilirlik ilkelerini hayata geçirmede daha fazla  gayret ve uyum içindeler.
 
Sürdürülebilir Gıda Platformu ne zaman hangi amaçlarla kuruldu?
 
Sürdürülebilir Gıda Platformu 2018 yılında "Sürdürülebilir gelecek için sürdürülebilir gıda" ilkesi doğrultusunda sürdürülebilir gıda ile ilgili konularda bütüncül bir yaklaşımla çalışmalar yapmak, hızla endüstriyelleşen ve küreselleşen gıda sektörünün, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gelişim modeline yön vermek için çalışmalar yapma hedefi ile kuruldu. Sürdürülebilir Gıda Platformunun (SGP) amacı, günümüz ve gelecek nesiller için sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir gıda sistemlerinin  değişimini ve dönüşümünü hızlandırmak.
 
Gıda sektörüne, “sorumlu üretim-sorumlu tüketim” mottosuyla ve bütünsel bir yaklaşımla  öncülük etmeyi amaçlayan platform, gıda ekosisteminin kapsayıcılığı ilkesi ile değer zincirinde yer alan tüm kurumlarla birlikte çalışmayı hedefliyor.

Haber Görseli

Sürdürülebilirlik Akademisinin çalışmalarından biri olan Sürdürülebilir Gıda Zirvesi’nden bahseder misiniz?
 
Sürdürülebilirlik Akademisi çalışmaları içinde “gıda” sektörü son yıllarda en önemli uğraş alanlarımızın başında yer alıyor.
Yıl boyu süren Gıda Platformu ve alt komisyon çalışmalarımız dışında her yıl ekim ayında Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı, ülkemiz gıda sanayicileri ve sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren Sürdürülebilir Gıda Zirvesi’ni düzenliyoruz. 
 
Bu yıl da aynı amaçla 17-18 Ekim tarihinde Sürdürülebilir Gıda Zirvesi’ni gerçekleştireceğiz.
 
Sektörün dünyada kabul görmüş ilkeleri çerçevesinde ve ülkemizin içinde bulunduğu koşulları altında yaşanan sürdürülebilirlik sorunlarını, çözüm yollarını ve fırsatları konuşacağız-tartışacağız. 
 
Dünya, iklim değişikliği, çatışmalar, doğal felaketler ve değişen ekonomik koşullara uyum sağlamaya çalışırken sürdürülebilirliği ve nitelikli, besleyici gıdaya herkesin erişimini ve edimini olası kılmak tüm zamanlardan daha önemli bir hâle geldi.

Haber Görseli

9. yılında Sürdürülebilir Gıda Zirvesi 17-18 Ekim 2023’de tüm paydaşları bugünün ve geleceğin dünyası ve insanların gıda gereksinimlerini sürdürülebilirlik ilkelerine uygun üretmek ve tüm toplumun sağlıklı beslenmesini, gıdaya ulaşmasını ve satın almasını mümkün kılacak şekilde sürdürülebilir tüketimini sağlarken israf ve mahrumiyetleri en asgariye indirgemek hedefiyle iş birliği yapmak ve anahtar eylemleri belirlemek ve ivmelendirmek için bir araya geliyor.
 
İki gün olarak gerçekleşecek Zirve’de gıda sanayi ve tedarikçilerinin temsilcileri, startuplar, Horeca profesyonelleri dâhil olmak üzere tüm gıda dönüşüm liderleri, sürdürülebilir gıda sistemlerinin daha iyi gelecek için dönüşümünü, inovasyon ve teknoloji ile gıdaların yeniden tasarlanmasını, tarladan çatala izlenebilir gıda değer zincirlerini, şeffaf ve kapsayıcı iletişimi, yerel üretimin ölçeklendirme fırsatlarını ve değişen tüketici davranışlarını ele alacak.
 
Ayrıntılı bilgi için: https://surdurulebilirlik.com.tr/etkinlik/surdurulebilir-gida-zirvesi-2023/

sürdürülebilirlik gıda günü